Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
БІОНІКА by Mind Map: БІОНІКА

1. Біологія

1.1. Походження Біоформ

1.1.1. Флористичні

1.1.1.1. Листя

1.1.1.2. Квіти

1.1.1.3. Плоди

1.1.1.4. Гілки

1.1.1.5. Гриби

1.1.2. Форми фауни

1.1.2.1. Комахи

1.1.2.2. Птахи

1.1.2.3. Плазуни

1.1.2.4. Тварини

2. Техніка

2.1. Мшинобудування

2.2. Авіоконструювання

2.3. Легка промисловість

2.4. Архітектурно-будівельна

2.5. Суднобудівництво

3. Напрямки робіт з біоніки

3.1. Вивчення нервової системи людини та тварини (нейробіоніка)

3.2. Дослідження органів відчуття

3.3. Вивчення принципів орієнтації, локації, навігації

3.4. Архітектурна-будіваельна біоніка: дслідження фізіологічних, біохімічних властивостей живих організмів для синтезу нових ідей (вивчення будови кісток, вивчення будови стебла злаків, квітів, вантові конструкції)

4. Види біоніки

4.1. Біологічний - процеси в біологічних системах

4.2. Теоретичний - будує математичні моделі цих процесів

4.3. Технічний - використовує моделі теоретичної біоніки для розв'язання

5. Зв'язок з іншими науками

5.1. Бологія

5.2. Фізика

5.3. Хімія

5.4. Кібернетика

5.5. Інженерні науки (електроніка, навігація, зв'язок, морська справа тощо)

6. Методи художнього конструювання

6.1. Збирання інформації про виріб який проектується

6.2. Аналіз інформації

6.3. Виконання ескізів зовнішнього виду виробів

6.4. Виконання проекту (планшетне або об'ємне)

6.5. Виготовлення креслень у потрібному масштабі