Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SİSTEMLER by Mind Map: SİSTEMLER

1. SİNDİRİM SİSTEMİ

1.1. organlarıdır

1.1.1. AĞIZ

1.1.2. YUTAK

1.1.3. YEMEK BORUSU

1.1.4. MİDE

1.1.5. İNCE BAĞIRSAK

1.1.6. KALIN BAĞIRSAK

1.1.7. ANÜS

2. DOLAŞIM SİSTEMİ

2.1. organlarıdır

2.1.1. KALP

2.1.2. KAN

2.1.3. DAMARLAR

3. SOLUNUM SİSTEMİ

3.1. organlarıdır

3.1.1. BURUN

3.1.2. YUTAK

3.1.3. GIRTLAK

3.1.4. SOLUK BORUSU

3.1.5. AKCİĞERLER

4. BOŞALTIM SİSTEMİ

4.1. organlarıdır

4.1.1. BÖBREKLER

4.1.2. ÜRETER

4.1.3. İDRAR TORBASI

4.1.4. ÜRETRA

5. HAREKET SİSTEMİ

5.1. çeşididir

5.1.1. İSKELET SİSTEMİ

5.1.2. KAS SİSTEMİ

6. SİNİR SİSTEMİ

6.1. çeşitidir

6.1.1. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

6.1.1.1. organlarıdır

6.1.1.1.1. BEYİN

6.1.1.1.2. BEYİNCİK

6.1.1.1.3. OMURİLİK SOĞANI

6.1.1.1.4. OMURİLİK

6.1.2. ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ

7. ÜREME SİSTEMİ

7.1. çeşididir

7.1.1. ERKEK ÜREME SİSTEMİ

7.1.2. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ

8. ENDOKRİN SİSTEMİ

8.1. organları

8.1.1. HİPOFİZ BEZİ

8.1.2. PANKREAS BEZİ

8.1.3. TİROİT BEZİ

8.1.4. BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ

8.1.5. EŞEYSEL BEZLER