Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ieuenctid by Mind Map: Ieuenctid

1. Alcohol

1.1. problemau

1.1.1. Problemau meddygol/Iechyd- Medical/Health problems

1.1.2. Clefyd yr aft/galon-liver/heart disease

1.1.3. Iselder ysbryd- Depression

1.1.4. Nixed i'r corff- Damage to the body

1.1.5. DIbyniaeth- Dependence

1.1.6. Ymddygiad gwrthgymdeithasol- Anti social behaviour

1.1.7. Problemau yn y gymuned/ardal- Problems in community/ in the area

1.2. Rhesymau

1.2.1. Pwysau cyfoedion- Peer pressure

1.2.2. Maen nhw'n hoffi'r teimlad- They like the feeling

1.2.3. Maen nhw'n hoffi'r blas- They like the taste

1.2.4. Mae'n cwl- It's cool

1.2.5. Mae'n ffasiynol- Its fashionable

1.2.6. Mae'n helpu ymlacio- Helps to relax

2. Ysmygu

2.1. Problemau

2.1.1. Pwysedd gwaed uchel- High blood pressure

2.1.2. Diffyg anadl- Breathless

2.1.3. Peswch- Cough

2.1.4. Cancr yr ysgyfaint- Lung cancer

2.1.5. Ysmygu goddefol- Passive smoking

2.1.6. Gostus/Arferiad drud- Expensive habit

2.2. Rhesymau

2.2.1. Pwysau gwaith ysgol/arholiadau- Pressure at school/work

2.2.2. Maen nhw eisiau colli pwysau- They want to loose weight

2.2.3. Mae'n ffasiynol/trendi- Fashionable

2.2.4. Problemau teuluol- Family problems

2.2.5. dylanwad ffrindiau- Friends influence

2.2.6. maen new'n teimlo'n rhwystredig- Stressed and frustrated

3. Cyffuriau

3.1. Rhesymau

3.1.1. I wella perfformiad- To improve performance

3.1.2. Maen nhw'n ymlacio- They are relaxing

3.1.3. Man nhw'n cael hwyl- They are fun

3.1.4. I anghofio am broblemau- Forget problems

3.1.5. Dylanwad ffrindiau- Influence from friend

4. Bwyta afiach

4.1. Problemau

4.1.1. Pydredd Dannedd- Tooth decay

4.1.2. Pwysedd gawked uchel- High blood pressure

4.1.3. Gordwedra- obesity

4.1.4. Cancr/ Stroc- Cancer/Stroke

4.1.5. Clefyd y galon- Heart disease

5. Dathlu

5.1. Nadolig- Christmas

5.2. Pen-blwydd- Birthday

5.3. Dydd Gwyl Dewi- St Davids day

5.4. Past- Easter

5.5. Priodas- Wedding

5.6. Parti diwedd arholiadau- End of exams party