Adaptív iskola

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Adaptív iskola by Mind Map: Adaptív iskola

1. Identitás

1.1. • értékhordozó • folyamatos újragondolás/reflexió • identitás- környezet interakciója • tagok önazonossága • közös jelentésadási folyamat • értelmeződik • pozicionált • reflexió/önkritika

2. Közösségiség

2.1. kapcsolati háló

2.2. közös cél

2.3. összetartozás

2.4. sokféleség/diverzitás

2.5. közös konstrukció

2.6. kölcsönös felelősségvállalás

2.7. demokratizmus

2.8. tanuló szervezet

2.9. társadalmi tőke

2.10. szociális konstrukcionizmus

2.11. érték

2.12. együttműködés

2.13. kommunikáció

2.14. új lokalizmus

2.15. szakmai közösség

2.16. helyi közösség

2.17. konstruktív tér

3. Tanulásközpontúság

3.1. projekt pedagógia/kooperáció

3.1.1. megtapasztalás

3.1.2. kíváncsiságra épít

3.1.3. aktív szerep

3.2. tanulásra való reflektálás

3.3. tudás konstruálás

3.4. személyközpontú

3.5. kompetencia fejlesztés

3.5.1. tervezés, kivitelezés, értékelés

3.6. átgondoltság/koherencia

3.7. önszabályozott tanulás

4. Kategóriák megkérdőjelezése

4.1. egyéni sajátosságok felértékelése

4.2. tanulásközpontúság

4.3. inkluzív

4.4. komprehenzív (mindenki iskolája)

4.5. tanuló holisztikus szemlélete

4.5.1. egyén=éerték

4.5.2. elfogadás

4.6. személyiség tisztelete

5. Adaptívtás

5.1. rugalmasság

5.2. dinamizmus

5.3. innovativitás/tanulás

5.4. változásra való hajlam

5.5. változás elfogadása

5.6. reflexió

5.7. kezdeményezés

5.8. érték

5.9. egyensúly: régi-új módszerek közt

5.10. tudatosság

5.11. konzekvens alapértékek

5.12. rendszerszintű változás

5.13. tanuló szervezet

5.14. tudásteremtés

5.15. együttműködés

6. Kedvenc definíciók

6.1. differenciált oktatás

6.2. igazodó oktatás

6.3. optimális fejlődés

6.4. felzárkóztatás/tehetséggondozás

7. Személyes tapasztalatok

7.1. emberség

7.2. megértés

7.3. segítőkészség

7.4. empátia

7.5. együttérzés

8. rendszer szerű