Храносмилателна система

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Храносмилателна система by Mind Map: Храносмилателна система

1. Устна кухина

1.1. зъби

1.1.1. 4 резеца

1.1.2. 2 кучешки

1.1.3. 4 предкътника

1.1.4. 6 кътника

1.1.5. кариес

1.2. език

1.2.1. вкусови рецептори

1.3. слюнчести жлези

1.3.1. околоушни

1.3.2. подчелюстни

1.3.3. подезични

1.3.4. амилаза

2. Гълтач

3. Хранопровод

4. Стомах

4.1. изход-сфинктер

4.2. стомашен сок

4.2.1. пепсин

4.2.2. солна киселина

4.2.3. слуз

4.3. гастрит

4.4. язва

5. Тънко черво

5.1. дванадесетопръстник

5.2. задстомашна жлеза

5.2.1. трапсин

5.2.1.1. белтъци

5.2.1.1.1. аминокиселини

5.2.2. липаза

5.2.2.1. мазнини

5.2.2.1.1. глицерол

5.2.2.1.2. мастни киселини

5.2.3. амилаза

5.2.3.1. въглехидрати

5.2.3.1.1. прости захари

5.3. язва

6. Анус

6.1. разположени са сфинктери около него

7. Дебело черво

7.1. апендикс

7.2. хепатит

7.3. цироза