Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Проектування ІОС by Mind Map: Проектування ІОС

1. вирішення проблеми змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових ІКТ, нових взаємовідношень учня, вчителя та освітнього середовища

2. ІОС включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси

3. зростання значимості ІКТ-компетентності педагогів

4. Інформаційне середовище ЗНЗ: канцелярія(інформаційно-пошукова система по працівникам та учням), навчальна робота в початковій, основній та старшій школі, індивідуальне портфоліо вчителів та адміністрації , електронна бібліотека, науково-методична робота, виховна робота(результати конкурсів, робота гуртків, профільне навчання)

5. існування організаційної структури, в якій накопичуються та зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги

6. розроблена та функціонує система оцінки якості інформаційного середовища ЗНЗ, яка є складовою процесу управління якістю освіти

7. інформаційне середовище інтегровано до регіональних, вітчизняних та світових ресурсів для забезпечення освітнього процесу та підвищення кваліфікації вчителів

8. інформаційні ресурси різнобічні та орієнтовані на різні категорії користувачів

9. координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної діяльності в системі інформаційного простору закладу