Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nagy Zoltán by Mind Map: Nagy Zoltán
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nagy Zoltán

A hegymászásnak a legkisebb erőfeszítéssel menjen neki az ember. Legjobb, ha természeted szabja a léptedet. Ha elfog a türelmetlenség, szaporázd. Ha fogy a szusz, aprózd. Türelmetlenség és zihálás közt billeg az egyensúly. Ez a kő laza! Innen nem olyan jól látom a havat, pedig közelebb jutottam hozzá! Ilyesmiket észlelsz pillanatról pillanatra. Nem érdemes örökké jövőbe tenni el a célt: olykor az út élvezetesebb, mint a megérkezés, de a megérkezés után is várhat egy még élvezetesebb út. Az élet a hegy oldalában burjánzik, nem a csúcsán. Persze csúcsa nélkül nem érted a hegy oldalait sem. Azokat a csúcs is meghatározza.

HR

Ahogyan összekapcsoljuk az elvárásokat tapasztalatunkkal meghatározza életrevalóságunkat, sikereinket. Az ész tud az érzelmekről és az érzelmek éreznek az észről. Az emberek irányításában résztvevőknek azért van szükségük kitűnő érzelmi intelligenciájukra, mert a beérkező többcsatornás információk szűréséhez, a probléma helyzetek látásához, az emberekkel történő bánáshoz, feltétlenül szükséges az értelmi elme és az érzelmi elme összhangja. A irányítottaknak pedig azért mert nem remeték, munkatársaikkal való kapcsolattartásukban szükségük van intellektusuk érzelmi intelligenciával történő támogatására. Az érzelmi intelligencia az emberi harmóniát elősegítő készségek becse.

se nem szorong se nem unatkozik

" Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárrá, és a generális nem hajtaná végre a parancsot, ki lenne a hibás emiatt: ő vagy én ? - Fölséged ! - jelentette ki a kisherceg nagy határozottsággal. - Látod. Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet."

mérni vagy megérezni

A kiválasztást végrehajtók szavakba önthető és szavakba nem önthető elvárásaiknak megfelelő személyeket keresnek. A kifejezhető elvárásoknak megfelelni egyszerűbb: iskolai végzettség, nyelvtudás, gyakorlat stb. A szavakba nem önthető elvárásoknak megfelelés csak a megismerés során ellenőrizhető. Minél jobban megismeri a jelöltet, annál könnyebben választ tud adni önmagának a hallgatólagos elvárásoknak történő megfelelésről.

ITHR

Az elmúlt 20 évben folyamatosan HR területen dolgoztam, számos projektben vettem részt és számos projektet irányítottam. Tevékenységem fókuszában folyamatosan a HR folyamatok IT támogatása szerepelt. Tapasztalataim szerint attól, hogy az IT-t és a HR-t egymás mellé rakjuk, nem következik működő rendszer, elégedett ügyfél. Fontosnak tartom, hogy a két szakma megértse egymást. Szívesen töltöm be a konfliktusokat is kezelő „tolmács” szerepét, aki beszéli mindkét terület nyelvét.

simplicity

A technika ma már bármilyen kívánt értéket elő tud állítani, értéktervezésben állunk nagyon gyengén. Az egyszerűség mozgatórugója az értés. Csábító megoldás a rendszer módosítása, de sok esetben egyszerűbb az újrakezdés. A modularizált rendszerek komponensekre bonthatók, és azok kombinálásával új konfigurációk létrehozására alkalmasak. Ebbe beleértendő a különféle új komponensekkel való helyettesítés lehetősége is, miközben a rendszer funkcionalitásában a lehető legkisebb veszteség keletkezik.  

... de melyik szakma nyelvét?

A bábeli nyelvzavar "Sinear földjén az emberek építeni kezdték a bábeli tornyot, azzal a dölyfös szándékkal, hogy csúcsa majd az eget veri, s ők kényelmesen átsétikálnak majd egyik csillagról a másikra. Az Úr megsokallta fönnhéjázásukat. Ködöt bocsátott elméjükre, összegabalyította nyelvüket. Többé nem értették meg egymást. Ha a pallér gerendát kért, csákányt hoztak neki, téglaragasztó szurok helyett vizet. Az építkezést sürgősen abba kellett hagyni. Nagy deficit mutatkozott. A vállalkozó csődbe jutott, bejelentette fizetésképtelenségét, a torony pedig csonkán meredt az égre, puszta falaival. De tövében nyomban nyelviskolák, fordítási irodák keletkeztek. Tanárok, kik gyorsan megtanulták az összes nyelveket, nyelvtanokat írtak, s a tolmácsok – csinos sapkával fejükön – jó pénzért arra vállalkoztak, hogy a sok boldogtalan halandót közelebb hozzák egymáshoz. Ekkor született meg a műfordító." (Kosztolányi Dezső: "A fordítás és ferdítés ábécéje")

e-learning

HR-es végzettségem mellé párosul, hogy azt szeretem, amit csinálok. Közel húsz éve  változó csapatokban, de a „foci” maradt: nyolc éve e-learning. Hat éve a tanárok hozzáállásának változtatásán is dolgozom, de megjósolhatatlan, hogy lesz-e változás a „tudástálalás-ban”. A status quo-ból kibillenteni az e-tanulás, e-tanítás, e-tananyag készítés szereplőit nagy kihívás, és ezt nem lehet erőltetni, jön, ha megérett. Tévhit, hogy ha az informatikát hozzáadjuk a tanítás – tanulás – tananyag hármasához, már kész is van a produktum. Sokan beleesnek ebbe a csapdába. Az informatika csupán abban segít, hogy gyorsabban megtaláljuk a szükséges tudást. Persze ez is egy csapatmunka, itt is érvényes az „egy csónakban evezünk, de ellenkező irányba” vicc csattanója. Másképp tanulunk, másképp tanítunk, más tananyagokat készítünk, másképp tálaljuk a tudást az e-korszakban. Sikernek azt tartom, ha az e-tanár e-tananyaga izgalomba hozza az e-tanulót, aki gyorsabban találja meg és rögzíti a számára szükséges tudást.

izgalomba hoz a tananyag

Forgatókönyv hipotézis főszereplő karaktere főszereplő konfliktusa valakivel vagy a helyzettel kiút megtalálása tanuló katarzisa

egyéni tanulási út

A világháló már nem strukturált forrás, nem szerkesztett curriculum,  nem  ellenőrizhető. Az e-tanuló a saját konstrukciós, tanulási folyamatait irányítja, önállóan szabályozza

gyorsabban rögzülő tudás

Sokan beleesnek a csapdába és az e-learning-et az IT specialisták kezébe adják. A fontos 20% az övék, ami akkor hasznos, ha ugyanannyi tudás gyorsabban rögzül a virtuális iskolában, mint a tanteremben.