Аналіз ІКТ-політики в навчальному закладі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Аналіз ІКТ-політики в навчальному закладі by Mind Map: Аналіз ІКТ-політики в навчальному закладі

1. Технічне забезпечення

1.1. 3 комп'ютерні класи

1.1.1. 1 кабінет-11 ПК

1.1.2. 2 кабінет-11 ПК

1.1.3. 3 кабінет - 10 ПК

1.2. 27 кабінетів для навчання

1.2.1. 22 кабінети - ПК+телевізор

1.2.2. 3 кабінети - ПК+проектор

1.2.3. 2 кабінети - ПК+smart-дошка

1.3. актова зала (ПК+проектор)

1.4. спортивна зала (ноутбук+проектор)

2. Програмне забезпечення

2.1. OS Windows

2.2. Програми для вивчення математики

2.3. Програми для вивчення фізики

2.4. Програми для вивчення хімії

2.5. Програми для вивчення географії

2.6. Програми для вивчення біології

2.7. Програми для вивчення предметів у початковій школі

2.8. Програми для вивчення музики

2.9. Програми для вивчення фізкультури

2.10. Google-документи

2.11. Програми для вивчення інформатики

3. Персонал школи

3.1. Адміністрація

3.1.1. Директор (ноутбук)

3.1.2. 3 заступника по виховній роботі (3 ноутбуки)

3.1.3. Заступник з господарчої роботи (ПК)

3.1.4. Соціальний працівник школи (ПК)

3.1.5. Психолог (ПК)

3.1.6. Пелагог організатор (ноутбук)

3.2. Вчителі

3.2.1. Мають вільний доспут до комп'ютерів у кабінетах після урочний час.

3.2.2. Використовують під час своїх уроків

4. Висновки

4.1. Використання ІКТ в управлінській діяльності

4.1.1. Розрахунок стажу роботи працівників

4.1.2. Співпраця з шкільними закладами

4.1.3. Створення бази даних працівників школи, дітей.

4.1.4. Робота з документацією

4.1.5. Участь у форумах, чатах, конференціях

4.1.6. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет

4.1.7. Створення портфоліо педагогічних працівників

4.1.8. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді

4.2. Використання ІКТ у методичній роботі

4.2.1. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу

4.2.2. Оформлення атестаційних матеріалів

4.2.3. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг

4.2.4. Оформлення картотеки періодичних видань

4.2.5. Оформлення стендів, інформаційних куточків

4.2.6. Оформлення буклетів

4.2.7. Створення різноманітних сайтів для вчителів, учнів, батьків

4.3. Використання ІКТ у психологічній роботі

4.3.1. Оформлення ділової документації

4.3.2. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик

4.3.3. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм

4.3.4. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах

4.3.5. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор

4.4. Використання ІКТ у навчальному процесі

4.4.1. Створення різноманітних тестів для перевірки учнв

4.4.2. Використання влісних сайтів учителів для навчання та спілкування з учнями,

4.4.3. Створення інтерактивних форм

4.4.4. Створення власного портфоліо

4.4.5. Введення різної документації

4.4.6. Електронні журнали