Corrents Educatius del s.XX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Corrents Educatius del s.XX by Mind Map: Corrents Educatius del s.XX

1. Escola Nova

1.1. Principis

1.1.1. Paidocentrisme

1.1.1.1. Infant al centre del procés

1.1.2. Psicologisme

1.1.2.1. Construir propostes d'intervenció educativa a partir de les bases psicològiques de l'infant

1.1.3. Activisme

1.1.3.1. Aprendre a partir de l'acció

1.2. Autors

1.2.1. Ovide Decroly

1.2.1.1. P. del Centres d'interés

1.2.1.2. P. dels mètodes globals

1.2.2. Maria Montessori

1.2.2.1. P. Científica

1.2.3. John Dewey

1.2.3.1. P. Progressista - democràcia, progrés i educació-

1.2.4. Adolphe Ferriére

1.2.4.1. Oficina Internacional de les Escoles Noves

1.2.5. Roger Cousinet

1.2.5.1. mètode de treball co·lectiu

1.2.5.2. mètode de treball lliure en grup

1.2.6. Célestin Freinet

1.2.6.1. P. del poble per al poble

1.2.6.1.1. Escola moderna i cooperativa

2. Pedagogies Antiautoritaries i llibertaries

2.1. Principis

2.1.1. Optimisme pedagògic

2.1.1.1. parteix de

2.1.1.1.1. Bondat natural

2.1.1.1.2. Lliure desenvolupament

2.1.2. Crítica al poder

2.1.2.1. Responsabilitat individual i col·lectiva

2.1.2.1.1. Posar en crisi les estructures de poder dins d'institucions educatives

2.1.3. Cerca de la felicitat

2.1.3.1. Felicitat com a garantia per la convivència

2.2. Autors

2.2.1. Ferrer i Guàrdia

2.2.2. Alexander Neill

2.2.3. Carl Rogers

2.2.4. Rebeca Wild

3. Pedagogies Sociopolítiques

3.1. Principis

3.1.1. Col·lectivitat

3.1.1.1. El caràcter es forma mitjançant la participació col·lectiva

3.1.2. Treball productiu

3.1.2.1. Combinar treball amb ensenyament

3.1.3. Ètics de l'esforç

3.1.3.1. Exigencia d'un comportament perfecte

3.1.4. Sentiment de responabilitat i deure

3.1.4.1. Construcció de futur

3.2. Autors

3.2.1. Antonio Gamsci

3.2.2. Anton Makarenko

3.2.3. Bogdan Suchodolski

4. Pedagogies de l'Alliberament

4.1. Principis

4.1.1. Educand com a subjecte

4.1.2. Diàleg intersubjectiu

4.1.3. Poder Transformador

4.1.4. Pedagogia com a pregunta

4.2. Autors

4.2.1. Terreny teòric

4.2.1.1. Wilfred Carr

4.2.1.2. Stephen Kemmis

4.2.2. Terreny pràctic

4.2.2.1. Paulo Freire

4.2.2.2. Michael Apple

4.2.2.3. Hery Giroux

5. Desescolarització

5.1. Prinicpis

5.1.1. Aprenentatge dels propis interessos

5.1.2. Crítica i/o abolició de l'escola

5.1.3. Desalineació del ser humà

5.1.3.1. Societat més justa i humanitzada

5.2. Autors

5.2.1. Paul Goodman

5.2.2. John Holt

5.2.3. Ivan Illich

5.2.4. Everett Reimer