LA POBLACIÓ AL SEGLE XIX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA POBLACIÓ AL SEGLE XIX by Mind Map: LA POBLACIÓ AL  SEGLE XIX

1. CATALUNYA

1.1. Major creixement a Catalunya que a la resta d'Espanya

1.1.1. Causes del major creixement

1.1.1.1. Fi de la crisis de subsistència

1.1.1.2. Caiguda de la mortalitat

1.1.1.2.1. Puja l'edad de la població catalana treballadora

1.1.1.3. L'índex de fecunditat baixa

1.1.1.3.1. Major supervivencia dels fills

1.1.1.4. Arribada d'emigrant d'altera zones d'Espanya

1.1.1.5. Reformes en l'economia cap a l'industrialització del mercat

1.1.1.6. Major creixement econòmic

1.1.2. La població passa de 0,9 milions (1790) a 1,9 milions (1900)

1.2. Canvi de la distribució de la població en el territori

1.2.1. Hi ha un èxode rural

1.2.1.1. Aquest procès s'inicia abans que ala resta d'Espanya durant la segona meitat del s.XIX

1.2.1.2. Comporta un augment lde la població urbana

1.2.1.2.1. A Espanya el procès és limitat

1.2.1.2.2. Majors creixements a Barcelona i Madrid

1.2.1.2.3. Comporta un augment lde la població urbana

2. ESPANYA

2.1. Progrès limitant de l'agricultura i la debilitat de l'industrialització

2.2. Creixement limitat de la població

2.2.1. Menor creixement a Espanya que a la resta d'Europa

2.2.1.1. Un dels creixments demografics més baixos de l'Europa occidental

2.2.1.2. Esparança de vida superior als 45 anys a França, Gran Bretanya i Suècia

2.2.2. La població passa de 10,5 milions (1797) a 18,5 milions (1900)

2.2.2.1. Augment superior al 75%

2.2.2.1.1. Causes del creixement

2.2.2.2. Augment superior a les zones costeres que a l'interior

2.2.2.2.1. A exepció de la capital, Madrid

2.2.3. Finals del s.XVIII

2.2.3.1. Natalitat alta i mortalitat superior que la mitjana europea

2.2.4. Principis del s.XX

2.2.4.1. Esperança de vida de només 34'8 anys

3. Emigració a ultramar

3.1. Molts espanyols emigren a ultramar

3.1.1. Causes de l'emigració

3.1.1.1. Escasses oportunitats de feina

3.1.1.2. Desequilibri en l'augment de la població

3.1.2. El focus d'emigrans

3.1.2.1. Galícia, Astúries, Cantàbria i Canàries

3.1.2.1.1. Els gallecs van ser els més nombrosos (325.000 gallecs) el 60% del total d'emigrants

3.1.2.2. Catalunya

3.1.2.2.1. Destinació a Cuba

3.1.3. Destinacions

3.1.3.1. La majoria a Amèrica Llatina

3.1.3.2. Alguns al nord d'Àfrica

3.1.4. Fins el 1860

3.1.4.1. Més de 200.000 emigrants

3.1.5. Derrer terç del s.XIX

3.1.5.1. Fins a 100.000