Дослідники

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дослідники by Mind Map: Дослідники

1. Дослідити етапи формування англомовної лексичної компетенції

1.1. Етап ознайомлення з новими ЛО(На першому етапі засвоєння ЛО учні знайомляться з лексичною системою іноземної мови та правилами її користування, відбувається семантизація нових ЛО, тобто їх представлення учням з подальшим поясненням особливостей їх використання)

1.2. Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО , під час якого формуються навички, може відбуватися на рівні:

1.2.1. словоформи, вільного словосполучення, фрази/ речення (на цьому етапі вчитель пропонує учням некомунікативні та комунікативні вправи, які сприяють засвоєнню учнем ЛО та застосуванню відповідно до заданої учителем ситуації мовлення)

1.2.2. понадфрази (діалогічної або монологічної єдності) мікротексту (має на меті навчити учнів вживати нові ЛО в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру. Учні на цьому етапі виконують вправи на обєднання ЛО у мікромонолозі та мікродіалозі.)

2. Дослідити типологію навчальних ігор.

2.1. Ігри з предметами. У таких іграх використовують дидактичні іграшки (мозаїку, кубики), реальні предмети, різноманітний природний матеріал (листя, плоди, насіння).

2.2. Настільно-друковані ігри. Вони передбачають дії не з предметами, а з їх зображеннями. Найчастіше вони зорієнтовані на розв'язання таких ігрових завдань: добір картинок за схожістю (деякі види лото, парні картинки), карток-картинок під час чергового ходу (доміно), складання цілого з частин (розрізні картинки, кубики) тощо

2.3. Словесні ігри. Вони є найскладнішими, оскільки змушують дітей оперувати уявленнями, мислити про речі, з якими на той час вони не діють, використовувати набуті знання у нових ситуаціях і зв'язках. У молодшому дошкільному віці ці ігри спрямовані на розвиток мовлення, уточнення і закріплення словникового запасу, формування вміння рахувати, орієнтуватися у просторі. У старшому дошкільному віці словесні ігри розвивають самостійність мислення, активізують розумову діяльність дітей.

3. Дослідити цілі лексичних ігор

3.1. Активізувати мовленнєву та мислительну діяльність учнів

3.2. Тренувати учнів у використанні лексики у життєвих ситуаціях

3.3. Розвивати мовленнєву реакцію учнів

3.4. Розвивати пам’ять, увагу, фонематичних слух учнів

4. Дослідити ефективність використання лексичних ігор на різних етапах формування лексичної компетенції

4.1. Формування лексичної компетенції за допомогою вправ відбувається поетапно, починаючи від закріплення нових ЛО на рівні слова та фрази та закінчуючи застосуванням нових ЛО на рівні понадфрази, а саме монологічної єдності та діалогічної єдності. Ці вправи можна використовувати на етапі ознайомлення з новими ЛО та на етапі автоматизації дій з новими ЛО.