Unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia by Mind Map: Unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia

1. -Pernah menjadi lingua franca(bahasa perantaraan) di Tanah Melayu dan Asia Tenggara pada satu masa dahulu. -Perkara 152,bahasa melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain. -Tidak dilarang kepada sesiapa pun untuk menggunakan atau mengajarkan bahasa lain. -Pada tahun 1969,nama bahasa melayu ditukar kepada bahasa Malaysia.

2. -Ialah unsur tradisi yang kedua terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. -Perlembagaan menjamin kebebasan kepada setiap rakyat. -Orang melayu telah mengenali dan mengamalkan Islam lebih 500 tahun yang lalu. -Faktor penting agama Islam cepat diterima oleh orang melayu kerana sultan pada waktu itu beragama Islam.

3. 1)Sistem beraja

3.1. -Merupakan tonggak politik dan kedaulatan kuasa melayu -Kedudukan dan kepentingan Raja-raja melayu tetap terpelihara. -Bentuk pemerintahan negara adalah secara Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan.

3.2. 1-Pemerintahan beraja

3.2.1. -Ditubuhkan bermula pada tahun 1948. -Terdiri daripada semua raja melayu dan Yang di-Pertua Negeri. -Majlis raja-raja lazimnya bersidang 3 atau 4 kali setahun.

3.2.2. 2-Yang di-Pertuan Agong

3.2.2.1. New Topic

3.2.2.1.1. New Topic

3.3. 3-Majlis raja-raja

3.3.1. New Topic

4. 2)Agama islam

5. 3)Bahasa melayu

6. 4)Hak-hak istimewa orang-orang melayu

6.1. -Perkara 153,Perlembagaan Persekutuan memperutukkan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong until memelihara hak istimewa orang melayu. -Diperkenalkan dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang melayu dan bumiputera. -Mengiktiraf kedudukan orang melayu untik menjadikan mereka setanding dengan kaum lain khususnya dari segi ekonomi dan pendidikan. -Perlembagaan Malayan Union telah digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.