Tanulási tevékenységtípusok

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tanulási tevékenységtípusok by Mind Map: Tanulási tevékenységtípusok

1. Gyakorlati feladat megoldása

1.1. Alkalmazható projektmódszerben

1.2. Életszerű kontextus

1.3. Többféle ismeretet, képességet, készséget kapcsol össze

1.4. Motiváló erő a gyakorlatiasság

1.5. Értelmes tanulás

1.5.1. Összefüggések, fogalmak megértése, használata

2. Problémamegoldás

2.1. Tanulási célok elérése problémamegoldáson keresztül

2.2. Feladat ≠ probléma

2.2.1. Feladat esetén ismerjük a megoldás algoritmusát

2.2.2. Problémánál nem ismerjük, nekünk kell kitalálni az algoritmust

2.3. Új tudás konstruálása

2.4. Maga a problémán való gondolkozás is intenzív tanulást eredményez

2.4.1. Metakognitív tudás fejlesztése

2.5. Értelmes tanulás

2.5.1. Mély elemzés

2.5.2. Összefüggések felfedezése

2.5.3. Kritikai gondolkodás

3. Feladatmegoldás

3.1. Mire alkalmas?

3.1.1. Korábban elsajátított ismeretek megerősítse

3.1.2. Készségszint fejlesztése

3.1.3. Készen kapott algoritmusok elsajátítása

3.2. 2 fő szakaszból áll

3.2.1. 1. a megfelelő korábbi ismeret kikeresése a hosszútávú memóriából

3.2.2. 2. ennek alkalmazása a feladat megoldására

3.3. Érdemes a feladatok közé meglepő végeredményt hozó feladatokat is betenni

3.3.1. A kivételek további gondolkodásra késztetik a diákokat

3.4. Az előzetes tudásnak kiemelt szerepe van

3.5. Önszabályozott tanulás eszköze is lehet

4. Probléma-, feladatkitűzés

4.1. Szorosan kötődik a probléma- és feladatmegoldáshoz

4.2. A problémák, feladatok keresésével is érdemes foglalkozni

4.3. Diákok is gyűjthetnek egy témához kapcsolódóan problémákat/feladatokat

4.4. Megértési nehézségek felszínre kerülhetnek ezáltal

5. Társas tanulás

5.1. Probléma, feladat csoportos megoldása

5.2. Tudás együttes megalkotása

5.3. Fontos a diszkusszió

6. Előzetes tudás elemzése

6.1. Új tudás létrehozása előtt fontos megállapítani a tanuló előzetes tudásának szintjét

6.2. Téves előismeretek problémát jelenthetnek, ezzel fény derül rájuk

6.3. Kooperatív tevékenység

6.3.1. Csoportmunkában működik hatékonyan

6.4. Értelmes tanulás

7. Elméletalkotás

7.1. Ismert vagy megfigyelt folyamattal kapcsolatos elméletek felállítása

7.2. Hipotézisek kialakítása és tesztelése

7.3. Önálló gondolkodás

7.4. Aktív, konstrukciós folyamat

7.5. Értelmes tanulás

7.5.1. Csak akkor tudnak elméletet alkotni, ha értik a fogalmakat, összefüggéseket

7.6. Kooperatív tanulás

8. Többféle megközelítés

8.1. Előzetes tudás alapján más-más oldalról közelíthetik meg a diákok a feladatot

8.2. Kooperatív tanulás

8.2.1. Csoportmunkában hatékony

8.3. Pedagógus: segítő, szakértő típusú tevékenység

8.4. Értelmes tanulás

8.4.1. Biztosabb ismeretek ad

9. Tanítás mint tanulás

9.1. A tanítás próbára teszi a tudást

9.2. Alaposabb felkészülés, intenzívebb megértés

9.3. Különböző formákban megvalósítható

9.3.1. Kiselőadás (kevésbé intenzív, hisz frontális)

9.3.2. Tutor módszer

9.3.2.1. Mozaik módszer egyes változataiban megvalósul

10. Vita

10.1. Álláspontok, értelmezések kidolgozása

10.2. Példák strukturált vitaszervezésre

10.2.1. 1. vita négyfős csoportokban, cserével

10.2.2. 2. vita 2 csoportban, 3-3 szóvivővel, vitavezetővel

10.2.3. 3.vita kettőnél több nézet között

10.3. Értelmes tanulás

10.3.1. Érvelési kényszer miatt

10.4. Előzetes tudás

11. Játék

11.1. Gyakran szimulálásra használjuk

11.2. Képesség, készség fejlesztése

11.3. Tudás, képességek felszínre hozása

11.4. Szituáció-, szerepe- és döntésjátékok

11.5. Szociális közeg, kooperatív tanulás

12. Fogalmi váltás

12.1. Többféle értelmezési keret, tudásrendszer egy fogalomhoz kapcsolódóan

12.2. Radikálisabb változás, mint az új ismeret konstrukciója

12.3. Sajátos módszertan

12.3.1. Nyitottság

12.3.1.1. Adott kérdés kapcsán többféleképpen gondolkodhatunk

12.3.1.2. Nevelési alapfeladat

12.3.2. A tanulónak meg kell fogalmaznia meglévő elképzeléseit

12.3.3. Problémák kiemelése

12.3.4. Újabb elképzelés ismertetése a tdnulóval

12.3.5. A diákok is meggyőződnek az új gondolkodási rendszer használhatóságáról

12.4. Komplex, a többinél nehezebben kivitelezhető