Şehirleşme nedeniyle kaybolan ekolojik denge ve kültürel değerlerimizin yozlaşmasını nasıl önleye...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Şehirleşme nedeniyle kaybolan ekolojik denge ve kültürel değerlerimizin yozlaşmasını nasıl önleyebiliriz? by Mind Map: Şehirleşme nedeniyle kaybolan ekolojik denge ve kültürel değerlerimizin yozlaşmasını nasıl önleyebiliriz?

1. Ağaçların kesilmesi

2. Kültürel aktivitelerin azalması

3. İklimlerin bozulması

4. Yeterli tarihi bilgiye sahip olunmaması

5. Kimyasal kirlilik

6. Organik tarımın azalması

7. Değerlerimizin yitirilmesi

8. Görgü kurallarının azalması

9. Teknolojinin bilinçsiz kullanımı

10. Hayvanların ve bitkilerin mevsimini şaşırması

11. Komşuluk ilişkilerinin azalması

12. Türkçenin yanlış kullanımı

13. Tarım arazilerinin azalması

14. Kitap okuyan neslin azalması

15. Enerji kaynaklarının doğru kullanılmaması

15.1. deneme