RESPOSTA de l'Ajuntament a una sol·licitud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RESPOSTA de l'Ajuntament a una sol·licitud by Mind Map: RESPOSTA de l'Ajuntament a una sol·licitud

1. Sol·licitud

1.1. Què

1.1.1. Sol·licitud a l'Ajuntament per modificar l'activitat dedicada a una fleca

1.2. Qui

1.2.1. Carles López Coll

2. QUI

2.1. EMISSOR: Anna Bou Martínez (cap del Servei d'Activitats de Ciutat Vella)

2.2. RECEPTOR: Carles López Coll

3. QUÈ

3.1. No es pot inicar la tramitació de l'expedient de la sol·licitud

4. PER QUÈ

4.1. Sol·licitud està Incompleta

4.1.1. Manca el projecte de mesures de prevenció d'incendis

4.1.2. Manca la justificació de la ventilació reglamentària de l'escala a l'altell

5. COM resoldre-ho

5.1. Presentant la documentació que manca en 10 dies

5.2. Si no es resol, es considera desistiment de la petició i s'arxivarà.