WEB 2.0 Araçları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 Araçları by Mind Map: WEB 2.0 Araçları

1. Sunum Araçları

1.1. SlideRoket

1.2. Prezi

2. Dosya Depolama Ve Paylaşım

2.1. SugarSync

2.2. DropBox

2.3. ScreenCast

2.4. Minus

3. İçerik Yönetim Sistemleri

3.1. Weebly

3.2. PBWorks

3.3. WikisPacos

3.4. Edmodo

3.5. Edublogs

4. Animasyon Ve Video

4.1. Creaze

4.2. Kerpoof

4.3. GoAnimate

4.4. Animoto

5. Anket

5.1. Survey Monkey

5.2. Poll Everywhere

6. Çevrimiçi Toplantı

6.1. Chatzy

6.2. Voki

6.3. TodaysMeet

7. Kelime Bulutları

7.1. Wordle

7.2. TagCrowd

7.3. WordltOut

8. Kavram Haritaları Ve Çizim Araçları

8.1. Cocco

8.2. Scribblar

8.3. Bubbl.us

8.4. Glogster

8.5. MindMeister