Abandonament escolar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Abandonament escolar by Mind Map: Abandonament escolar

1. Causes

1.1. Exclusió Social

1.1.1. Genere

1.1.1.1. Expectatives

1.1.1.1.1. Del Projecte Vital

1.1.1.1.2. De Futur

1.1.2. Origen

1.1.2.1. Llengua

1.1.2.2. Nivell Educatiu

1.1.2.3. Creences

1.1.2.4. Etnia

1.1.3. Factors Socioeconomics

1.1.3.1. Factors de Risc

1.1.3.1.1. Pobressa

1.1.3.1.2. Integració

1.1.3.1.3. Etiquetatge

1.1.3.1.4. Psicosocials

1.1.3.1.5. Absentisme Escolar

1.1.4. Sistema Educatiu

1.1.4.1. Model Pedagogic

1.1.4.2. Exigencia de Capacitats

1.1.4.3. Dificultats d'Aprenentatge

1.1.4.4. Treball Tutorial

1.1.4.5. Treball amb NE

1.1.4.6. Intravisió

1.1.4.7. Reciclatge Professorat

2. Consequencies

2.1. Fracas Escolar

2.1.1. Baixa Autoestima

2.1.2. Reconeixement

2.1.3. Victimització

2.1.4. Exclusió Social

2.1.5. Perdua de Potencial

2.1.6. Menys Oportunitats

3. Factors Preventius

3.1. Metodologies Educatives

3.1.1. Acció Social

3.1.2. Educació Familiar

3.1.3. Xarxes Socials

3.1.4. Programes d'Acompanyament Escolar

3.1.5. Espais Participatius

3.1.6. Eines TIC

3.1.7. Formació Professorat

3.1.8. Educació en la Diversitat

3.1.9. Atenció NE

3.1.10. Eliminar Segregació Escolar

3.1.11. Reconeixement de Realitat

3.1.12. Programes d'orientació juvenil