Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biologinen ihmiskäsitys by Mind Map: Biologinen ihmiskäsitys
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Biologinen ihmiskäsitys

Ihmispiirteet

Tietoisuus

Kyky ajatella

Kyky artikuloida ja kommunikoida

Tajuaa oman minänsä

Tiedostaa oman kuolevaisuutensa

Geeniperimän merkitys

Taito tarkkailla kontrolloida ja hallita itseään

Vaistopohjaisuus

Ympätistötekijöiden vaikutus geeniperimän lisäksi

Arvot

Luontaiset taipumukset

Vahvuudet

Lahjakkuudet

Perinnöllisyys

Ympäristötekijöiden suotuisat vaikutukset

Mahdollisuudet menestyä elämässä määräytyvät jo syntymässä

Vaistopohjainen hierakkisuus (ei täydellistä tasa-arvoa)

Kasvatus- ja opetustyössä

Vaistopohjaisen käyttäytymisen vahvistaminen ja heikentäminen kasvatuksella

Kasvattajan ihmiskäsitys ei ole koskaan irrallaan yhteiskunnan yleisestä ihmiskäsityksestä, jossa kasvattaja elää. Yhteisön ihmiskäsitys ei ole erillään kulttuurispesifiestä laajemmasta ihmiskäsityksestä.

Yksilön laajempi muokkaaminen kasvatuksen avulla rajallista; evoluutio liian hidastempoinen suuriin muutoksiin

Lahjakkuuden ja persoonallisuuden piirteiden katsotaan periytyvän sellaisenaan

Opettaja odottaa sisaruksilta samantasoisia suorituksia

Negatiivisten tunteiden ja aggressioviettien purkaminen; kanavointi toiseen muotoon (esim. urehilu liikuntatunnilla)

Vahvistetaan luonnollisia taipumuksia ja käyttäytymistä, jotka ovat eettisesti arvokkaita, saavutetaan parempia oppimistuloksia

Ne, joilla on hyvät edellytykset, oppivat

Lähteet

Hirsjärvi: Johdatus kasvatusfilosofiaan

Dunderfelt: Elämänkaaripsykologia

Evoluutioteoria

Kasvatuksella vain vähäinen vaikutus

Geeniperimällä voimakas vaikutus

Biologisen ihmiskäsityksen pohjalla

Kritiikki

Lahjakkuus ja persoonallisuus oletetaan periytyvän sellaisenaan

Ihmisen ominaisuudet määräytyvät jo syntymässä