Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KUVVET by Mind Map: KUVVET

1. Ağırlık

2. Bileşke Kuvvet

3. Sürtünme Kuvveti

4. Yerçekimi Kuvveti

5. Gerilme Kuvveti

6. Newton

7. HAREKET

8. Konum

9. Alınan Yol

10. Yer Değiştirme

11. Hız

12. Sürat

13. Düzgün Doğrusal Hareket

14. İvme