Частини мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Частини мови by Mind Map: Частини мови

1. Службові

1.1. сполучник

1.1.1. це службова частина мови, яка служить для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення.

1.2. прийменник

1.2.1. це службова частина мови, яка виступає разом з відмінковою формою номенклатури, замінника чи числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні

1.3. частка

1.3.1. це службова частина мови, яка використовується для надання окремими словами або реченнями.

2. Самостійні

2.1. іменник

2.1.1. хто? що?

2.2. Прикметник

2.2.1. який? яка? чий?

2.3. Числівник

2.3.1. скільки? котрий?

2.4. Займенник

2.4.1. який? чий? котрий? скільки?

2.5. Дієслово

2.5.1. що робити? що зробити?

2.6. Прислівник

2.6.1. де? коли? чому? як?

3. Принципу поділу на частини мови

3.1. Смисловий

3.1.1. характеризує лексичне значення слова або його відсутність; що слово називає: предмет, його ознака, кількість, дію чи стан тощо.

3.2. Морфологічний

3.2.1. своєрідність граматичної (морфологічної) форми слова: носієм яких граматичних значень є слово.

3.3. Синтаксичний

3.3.1. типова синтаксична функція слова: у ролі якого члена речення воно найчастіше виступає.

3.4. Словотворчий

3.4.1. специфічні для певної групи звуків способи творення та словотворчі засоби.