Застосування кислот

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Застосування кислот by Mind Map: Застосування кислот

1. Cульфатна

1.1. Виробництво вибухових речовин

1.2. Травлення металів

1.3. Виробництво мінеральх добрив

2. Хлоридна

2.1. Очищення поверхні металів

2.2. Виробництво ліків

2.3. Виробництво лаків і фарб

3. Нітратна

3.1. Виробницто добрив

3.2. Добування барвників

3.3. Добування сульфатної кислоти

4. Ортофосфатна

4.1. Виготовлення напоїв

4.2. Виробництво ліків

4.3. Виготовлення полірувальних матеріалів

5. Оцтова

5.1. Виготовлення кіноплівки

5.2. Виготовлення ацетатного волокна

5.3. Добування барвників

6. Сульфідна

6.1. Для боротьби з шкірним захворюванням

6.2. Виявлення йонів важких Ме

6.3. Отримання сульфатної кислоти