Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Monobank by Mind Map: Monobank

1. Компанія

1.1. Історія

1.2. Позиціонування

1.3. Місія

1.4. Цілі

1.4.1. Короткострокові

1.4.2. Середньострокові

1.4.3. Довгострокові

1.5. Структура

1.5.1. Менеджмент

1.5.2. Юридичне оформлення

2. Продукти

2.1. Опис

2.2. Готовність

2.3. Нематеріальні активи

2.3.1. Ліцензії

2.3.2. Патенти

2.3.3. Сертифікати

2.4. Порівняння

2.4.1. Конкуренти

2.4.2. SWOT

2.4.3. Продуктивність

2.4.4. Оптимальність рішення

2.5. Гарантії вкладів

2.6. Майбутнє

2.6.1. Потенціал

2.6.2. Розвиток банківської сфери

3. Фінанси

3.1. Прогнозування

3.1.1. продажі

3.1.2. користувачі

3.1.3. P&L

3.1.4. Баланс

3.2. Фінансування

3.2.1. Поточне

3.2.1.1. операційний дохід

3.2.1.2. акціонери

3.2.1.3. займи

3.2.1.4. активи

3.2.2. фонди

3.2.2.1. краудфандінг

3.2.2.2. інвестори

3.2.3. % фінанси

3.2.3.1. гроші від ставок

4. Програмування

4.1. Процес

4.2. Обладнання

4.3. Люди

4.4. Необхідні алгоритми

5. Продажі

5.1. Організація

5.2. Методи

5.3. Підтримка

6. Бізнес-стратегія

6.1. 7 P

6.1.1. Продукт

6.1.2. Ціна

6.1.3. Місце

6.1.4. Реклама

6.1.5. Процес

6.1.6. Доказ

6.1.7. Люди

6.2. PEST

6.2.1. Політичні

6.2.2. Економічні

6.2.3. Соціальні

6.2.4. Технологічні

7. Ринок

7.1. Покупці

7.1.1. Потреби

7.1.2. Вигода від використання

7.1.3. Критерій вибору банку

7.2. Сегменти

7.2.1. Кредит

7.2.2. Депозит

7.2.3. Розсрочка

7.2.4. Карти

7.2.5. Swift-договори

7.3. Конкуренція

7.4. Протекція