FFO2: Produktion af bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FFO2: Produktion af bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. by Mind Map: FFO2: Produktion af bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Iltsvind i søer

2. Tøjproduktion

3. Landbrug

4. Danish Crown

5. Horsens Biogasanlæg

6. Konventionel og Økologisk

7. juletræsproduktion

8. Madspild

9. Forbrug på efterskoler

10. Transport

11. dyrefarm

12. Jagt

13. Kloak

14. bæredygtig produktion af mad

14.1. Hvad skal man gøre for at minimerer madspild, på lokal plan?

14.2. Hvorfor smider man så meget mad ud når, der går flere millioner og sulter på den anden side af jorden?

14.3. Hvordan kan man genbruge mad der alleredde er blevet serveret

14.4. Kan man udnytte mad der er gået over dato til noget brugbart

14.5. Hvad skal der til for at mennesker begynder at tænke over madspild og de konsekvenser det indebærer?

14.6. Hvordan skal forbruget af mad være i fremtiden