Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
odelo by Mind Map: odelo

1. Splošno

1.1. Uporabno

1.2. Kratice

1.2.1. oPS - odelo proizvodni sistem

1.2.2. oFLS - odelo Farba lean sistem

1.2.3. oTC - odelo Trening center

1.2.4. oSec - odelo Slovenija elektronika

1.2.5. oSLO1 - odelo Prebold

1.2.6. oSLO2 - odelo Črešnjevci

1.2.7. Spritcgrosse - Brizganje

1.2.8. KVP - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

1.2.9. ESD - Elektrostatic Discarge

2. Procesi / Področja

2.1. Brizganje

2.1.1. Brizganje Mono

2.1.2. Brizganje Multi

2.2. Metalizacija

2.3. Montaža

2.4. Orodjarna

2.5. Vzdrževanje

2.6. Logistika

2.7. Pisarne

3. LEAN

3.1. Področja

3.1.1. TPM

3.1.1.1. OEE

3.1.1.2. OOE

3.1.1.3. TEEP

3.1.2. 6S

3.1.2.1. 1. Safety - Varnost

3.1.2.2. 2. Sort / Seiri - Sortiraj

3.1.2.3. 3. Set in order / Seiton - Uredi

3.1.2.4. 4. Clean and shine / Seiso - Počisti

3.1.2.5. 5. Standardize / Seiketsu - Standardiziraj

3.1.2.6. 6. Sustain / Shitsuke - Ohranjaj

3.1.3. SMED

3.1.3.1. OTED - One Touch Exchange of Die

3.1.3.2. REC

3.1.4. KVP

3.1.4.1. Proces

3.1.4.2. Februar - KVP teden

3.1.4.3. Maj - KVP mesec

3.1.4.4. November - KVP teden

3.1.5. Kaizen / CIP

3.2. Aktivnosti področij

3.2.1. Delavnice za vsa področja

3.2.1.1. Predstavitev

3.2.1.2. Izvedba

3.2.1.3. Poročilo

3.2.2. Interna izobraževanja za vsa področja

3.2.2.1. Predstavitev

3.2.2.2. Izvedba

3.2.2.3. Poročilo

3.2.3. Presoje posameznih področij

3.2.3.1. Izvedba

3.2.3.2. Poročilo v obliki grafov in excela

3.2.4. KVP izboljšave na vseh področjih

3.2.5. Specialni projekti iz posameznih področij

3.2.6. Gemba obhodi

3.2.7. Ostali obhodi

3.2.8. Promocija posameznih področij

4. KPI - Kazalniki

5. Standardi

6. MTM

7. REFA

8. Trening Center

8.1. Sprejem delavca

8.2. Predstavitev podjetja in kadrovski postopki

8.3. Varstvo pri delu, varstvo pred požari

8.4. Osnove proizvodnih procesov s tehnologijo v odelu in ogled proizvodnje

8.5. Hišna pravila

8.6. OPS - odelo proizvodni sistem

8.7. Logistični procesi

8.8. QS

8.9. Elektronika

8.10. ESD - Elektro Static Discharge

8.11. ISO 50001 Energija in ISO 140001 Okolje

8.12. Proces - Brizganje

8.13. Proces - Metalizacija

8.14. Proces - Montaža