Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Біологія by Mind Map: Біологія

1. Ботаніка

1.1. рослини

2. Зоологія

2.1. тварини

3. Бактеріологія

3.1. бактерії

4. Мікологія

4.1. гриби

5. Ліхенологія

5.1. лишайники

6. Вірусологія

6.1. віруси

7. Антропологія

7.1. вивчення людини

8. Морфологія

8.1. зовнішня будова та форма організмів

9. Анатомія

9.1. внутрішня будова та форма організмів

10. Фізіологія

10.1. функції живих організмів

11. Цитологія

11.1. клітини

12. Гістологія

12.1. тканини

13. Генетика

13.1. спадковість і мінливість

14. Екологія

14.1. спосіб життя організмів та їх взаємодія з навколишнім середовищем