ріноманітність біологічних наук

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ріноманітність біологічних наук by Mind Map: ріноманітність біологічних наук

1. ботаніка

2. зоологія

3. мікробіологія

4. вірусологія

5. мікологія

6. екологія

7. біофізика

8. молекулярна біологія

9. анатомія

10. фізіологія

11. цитологія

12. ембріологія

13. біохімія

14. еволюційна біологія

15. генетика