PRIRODA I DRUŠTVO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIRODA I DRUŠTVO by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO

1. T2. Ravne i zakrivljene plohe

2. SAT RAZREDNIKA

2.1. Razgovarati o pravilima ponašanja, odosima i raspodjeli dužnosti u svojim obiteljima

3. MATEMATIKA

3.1. T3. Ravne i zakrivljene crte

4. T5. Članovi obitelji

5. HRVATSKI JEZIK

5.1. PČIP T2. Svladavanje glasova i slova

5.2. J T1. Glas, slovo, riječ

5.3. JI T6. Pripovijedanje

5.4. K T2. Pjesma

5.5. MK T1. Animirani film

5.6. * pogledati film "Pale sam na svijetu" i ispripovijedati ga

6. MATEMATIKA

7. GLAZBENA KULTURA

7.1. PJEVANJE Čestitka majčici, Josip Kaplan

7.2. SVIRANJE sviranje ritma - ritamska pratnja pjesmi

8. TJELESNA KULTURA

8.1. C1. Hodanje i trčanje

8.2. C8. Igre

9. PRIRODA I DRUŠTVO

9.1. T13. Priroda se mijenja (jesenske promjene)

10. HRVATSKI JEZIK

10.1. PČIP T2. Svladavanje glasova i slova

10.2. J T1. Glas, slovo, riječ

10.3. JI T2. Postavljanje pitanja i davanje odgovora (razgovor)

10.4. MK T3. Knjižnica

11. LIKOVNA KULTURA

11.1. NP: Oblikovanje na plohi - slikanje T1. Boja - imena boja, osnovne i izvedene boje

12. GLAZBENA KULTURA

12.1. SLUŠANJE Ptičja tuga, Ludwig van Beethoven

12.2. PJEVANJE Jesen, Janez Bitanec

13. TJELESNA KULTURA

13.1. C1 Hodanje i trčanje

13.2. C2 Skakanja

14. LIKOVNA KULTURA

14.1. NP: Oblikovanje na plohi - slikanje T3. Ploha - Geometrijski i slobodni likovi

15. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

15.1. šetnja u okolici škole, proučavanje i sakupljanje jesenskih plodova

16. TERENSKA NASTAVA

16.1. Posjet mjesnoj knjižnici

17. RAZREDNI GOST

17.1. Knjižničar/ka

18. SAT RAZREDNIKA

18.1. pravila ponašanja u knjižnici

19. PRVI RAZRED, LISTOPAD 2018 g.

19.1. Hrvatski jezik = 22 sata

19.2. Matematika = 18 sati

19.3. Priroda i društvo = 9 sati

19.4. Likovna kultura = 5 sati

19.5. Glazbena kultura = 5 sati

19.6. Tjelesna i zdravstvena kultura = 3 sata

20. ISHODI UČENJA

20.1. PRIRODA I DRUŠTVO

20.1.1. 1. razlikovati članove obitelji

20.1.2. 2. grupirati članove obitelji

20.1.3. 3. indetificirati članove obitelji

20.1.4. 4. imenovati članove obitelji

20.1.5. 5. usporediti članove obitelji

20.2. HRVATSKI JEZIK

20.2.1. 1. prepoznati tiskana slova

20.2.1.1. 2. razlikovati pojmove glas, slovo, riječ

20.2.2. 3. ispričati prema poticaju slike ili niza slika

20.2.3. 4. razlikovati pjesmu od proznoga teksta

20.2.4. 5. razlikovati lutkarski i crtani film

20.3. MATEMATIKA

20.3.1. 1. razlikovati ravnu i zakrivljenu plohu

20.3.2. 2. indetificirati ravnu i zakrivljenu plohu

20.3.3. 3. prepoznati ravnu i zakrivljenu plohu

20.3.4. 4. ustanoviti (sličnost/razliku) ravne i zakrivljene plohe

20.3.5. 5. pokazati ravnu i zakrivljenu plohu

20.4. LIKOVNA KULTURA

20.4.1. 1. razlikovati geometrijske i slobodne likove

20.4.2. 2. opisati geometrijske i slobodne likove

20.4.3. 3. prepoznati geometrijske i slobodne likove

20.4.4. 4. demonstrirati geometrijske i slobodne likove

20.4.5. 5. dati primjer geometriskih i slobodnih likova

20.5. GLAZBENA KULTURA

20.5.1. 1. razlikovati glasno-tiho, polagano-brzo pri pjevanju pjesme

20.5.2. 2. razlikovati viši i niži ton

20.5.3. 3. navesti visinu tona

20.5.4. 4. navesti smjer kretanja melodije

20.5.5. 5. demonstrirati ritam i dobe pjesme

20.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

20.6.1. 1. sposobnost trčanja, upiranja i kolutanja

20.6.2. 2. razlikovati trčanje, upiranje i kolutanje

20.6.3. 3. pokazati trčanje, upiranje i kolutanje

20.6.4. 4. demonstrirati trčanje, upiranje i kolutanje

20.6.5. 5. objasniti trčanje, upiranje i kolutanje

21. ISHODI UČENJA

21.1. PRIRODA I DRUŠTVO

21.1.1. 1. indentificirati jesenske promjene

21.1.2. 2. navesti jesenske promjene

21.1.3. 3. objasniti jesenske promjene

21.1.4. 4. prepoznati jesenske promjene

21.1.5. 5. opisati jesenske promjene

21.2. HRVATSKI JEZIK

21.2.1. 1. razlikovanje glasova i fonema

21.2.2. 2. izraziti (svojim riječima) pojmove glas, slovo, riječ

21.2.3. 3. navesti pravila pristojnoga komuniciranja

21.2.4. 4. primjeniti pravilo oblikovanja pitanja i odgovora

21.2.5. 5. razlikovati knjižnicu od knjižare

21.3. MATEMATIKA

21.3.1. 1. razlikovati ravne, izlomljene i zakrivljene crte

21.3.2. 2. prepoznati ravne, izlomljene i zakrivljene crte

21.3.3. 3. demonstrirati ravne, izlomljene i zakrivljene crte

21.3.4. 4. opisati ravne, izlomljene i zakrivljene crte

21.3.5. 5. ustanoviti (sličnosti/razlike) ravnih, izlomljenih i zakrivljenih crta

21.4. LIKOVNA KULTURA

21.4.1. 1. razlikovati boje

21.4.2. 2. opisati mješanje različitih boja

21.4.3. 3. prepoznati boje

21.4.4. 4. pokazati mješanje različitih boja

21.4.5. 5. imenovati boje

21.5. GLAZBENA KULTURA

21.5.1. 1. prepoznati izražajne sastavnice skladbe (izvodilački sastav, tempo, dinamika, ugođaj)

21.5.2. 2. indetificirati tempo, dinamiku, ugođaj

21.5.3. 3. razlikovati glasno od tihog

21.5.4. 4. razlikovati lagano od brzog

21.5.5. 5. izvesti pjevanje pjesme glasno i tiho, polagano i brzo

21.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

21.6.1. 1. sposobnost trčanja i skakanja

21.6.2. 2. razlikovati trčanje i skakanje

21.6.3. 3. demonstrirati skakanje

21.6.4. 4. demonstrirati trčanje

21.6.5. 5. objasniti izvedbu skakanja