Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nederlands by Mind Map: Nederlands

1. persoonsvorm (PV)

1.1. andere tijd zetten

1.2. vraagzin maken

2. zinsdelen (ZD)

2.1. alle woorden die je maximaal voor de PV kunt zetten

3. werkwoordelijk gezegde (WG)

3.1. de PV + alle andere ww uit de zin

3.2. stukjes van scheidbare werkwoorden

4. naamwoordelijk gezegde (NG)

4.1. bestaat uit ww. deel en nw. deel

4.2. ww. deel

4.2.1. koppelww.

4.2.1.1. zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen

4.3. nw. deel

4.3.1. O. en bevat een znw. of een bnw

5. onderwerp (O)

5.1. wie/wat + gezegde

6. lijdend voorwerp (LV)

6.1. wie/wat + gezegde + onderwerp

7. meewerkend voorwerp (MWV)

7.1. Aan wie + gezegde+ onderwerp + ( lijdend voorwerp)

7.2. extra controle: aan weglaten of ervoor zetten

8. bijwoordelijke bepaling (BWB)

8.1. geeft informatie over tijd, plaats, manier.

8.2. antwoord op de vragen: waar, wanneer, hoe, waarom, hoe, waarom, waarmee, waardoor