เเสงเเละสมบัติของเเสง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เเสงเเละสมบัติของเเสง by Mind Map: เเสงเเละสมบัติของเเสง

1. ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยเเสงของพืชซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์

2. ประโยชน์ทางตัว

2.1. ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆ

2.2. ช่วยให้ผ้าที่ตากไว้เเห้ง

2.3. ช่วยในการถนอมอาหาร

3. ประโยชน์ทางอ้อม

3.1. ช่วยทำให้เกิดวัฎจักรของนำ้

3.2. ช่วยให้เกิดกระเเสไฟฟเาจากโซลาเซลล์หรือเซลล์สุริยะ

3.3. ทำให้มีการประดิฐสิ่งที่ใช้เกี่ยวกับเเสงได้เเก่ทัศนูกรณ์ต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปกล้องโทรทรรศน์กล้องจุลทรรศน์กล้องดูดาวกล้องดูเห่กล้องส่องตาเเบะอุปการณ์อื่นที่เกี่ยวกับการมองเห็นซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย

4. สมบัติของเเสง

4.1. 1.เเสงเคลื่อนเเม่เหบ็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเลื่อนที่

4.2. 2.เเสงเดินทางเป็นเส้นตรงด้วยอัตราความเร็ว3×10กำลัง3เมตรต่อวินาทีหรือ186000ไทล์ต่อวินาที

4.3. เเสงมีการสะท้อนการหักเหเเละการกระจายเเสงทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ

5. เเหล่งกำเนิดดวงอาทิตย์

5.1. เเหล่งกำเนิดเเสง

5.1.1. 1.ดวงอาทิตย์

5.1.1.1. เป็นเเหล่งกำเนิดเเสงตามธรรมาชาติที่ใหญ่ที่สุดเเละสำคัญที่สุด

5.1.2. 2.สิ่งมีชีวิต

5.1.2.1. เช่นหิ่งห้อยปลาบางชนิด

5.1.3. เทียนไขคบเพลิงหลอดไฟฟ้า

5.1.3.1. เป็นเเหล่งที่กำเนิดมาจากการเปลี่ยนเเปลงพลังงานรูปเเบบอื่น

6. ความหมาย

6.1. คือพลังรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวตนเเต่สามรถทำงสนได้ เเสงเป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม