Leerkracht als opvoeder.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Leerkracht als opvoeder. by Mind Map: Leerkracht als opvoeder.

1. Waarden en normen

1.1. Zorgen voor affectieve vorming

1.2. feedback geven

1.3. Voorbeeldfunctie

1.4. Belonen/ Straffen

2. Karaktervormend

2.1. Bijbrengen van inzicht

2.2. Zorgen dat de lln het goede wil doen

3. Waarom belangrijk

3.1. Leerkrachten zijn een voorbeeldfunctie voor de leerlingen

4. Aandacht geven op vlak van

4.1. Sociale noden

4.2. Emotionele noden