EINES I ELEMENTS DE FORMACIÓ TIC-TAC

Curs presencial per a conèixer les potencialitats de les eines i recursos de les TIC-TAC adreçades a les formacions.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EINES I ELEMENTS DE FORMACIÓ TIC-TAC by Mind Map: EINES I ELEMENTS DE FORMACIÓ TIC-TAC

1. BLOC 1

1.1. Blocs

1.2. wiki

1.3. Mapes conceptuals

1.4. slideshare

1.5. RSS

1.6. Linkedin

1.7. Podcast

1.8. Twitter

1.9. e-portafoli

2. BLOC 2

2.1. Com organitzar la informació?

2.1.1. Documents

2.1.1.1. SCRIBB

2.1.1.2. DROPBOX

2.1.1.3. BOX NET

2.1.2. Pàgines web

2.1.2.1. DELICIOUS

2.1.2.2. MR. WONG

2.1.2.3. GOOGLE BOOMARK

2.1.2.4. DIIGO

2.1.2.5. ZOTERO

2.1.3. Altres

2.1.3.1. GOOGLE DOCS

2.1.3.2. MOODLE

3. BLOC 3

3.1. Què hem de saber de les PDI?

3.1.1. Calibrar

3.1.2. Saber escriure en pantalla

3.1.3. Escritura sumativa

3.1.4. Ús total de la PDI

3.1.5. Utilitzar la PDI com extensió del ratolí

3.1.6. Mostrar activitats d'internet

3.2. PDI

3.2.1. PODEM TREURE MOLTA INFORMACIO A...

3.2.1.1. XTEC

3.2.1.2. Col·lecció TAC3

3.2.1.3. Pissarres digitals.info

3.2.1.4. La pissarra màgica

3.2.1.5. Grup DIM

3.2.1.6. Alexandria

3.2.1.6.1. Biblioteca de materials per a PDI