USUL KE - 19 ( Pandangan Syara' dan pandangan akal )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
USUL KE - 19 ( Pandangan Syara' dan pandangan akal ) by Mind Map: USUL KE - 19 ( Pandangan Syara' dan pandangan akal )

1. Prinsip

1.1. Syara' dan akal : membicarakan bidang yang sama tapi tidak meliputi semuanya.

1.2. Tiada ada perselisihan antara kedua2nya pada perkara qat'ei (pasti/muktamat)

1.3. Hakikat ilmiyah yang sahih (sains) tidak bercanggah dgn kaedah syara' yg thabit (tetap)

1.4. Setiap perkara dzanni (perkara yang belum pasti 100%) daripada keduanya ditaqwilkan sejajar dgn perkara qat'ei

1.5. Jika keduanya dzanni, maka pandangan syara' paling Utama - pandangan aqal itu thabit sendiri @ gugur sendiri

2. Tiada Pertentangan antara Aqal dan Syara'

2.1. Tertegaknya dalil-dalil 'aqli dan naqli

2.1.1. Imam Ibn Taimiyyah mengarang kitab agong berkaitan dengannya

2.1.1.1. Dar'u Ta'arud Al-'Aqk wa Al-Naq ( Menutup Pertembungan 'Aqal dan Naqli)

2.1.1.2. Al Jam'u 'Banna Al-'Aqli wa Al-Naql (Pertemuan antara 'Aqal dan Naqli)

2.2. Dalil-dalil 'aqal yg tiada pertembungan dengan nas-nas syara' dengan 'aqal

2.2.1. Nas-nas Syara' datang drpd Allah bertujuan utk kemaslahatan insan di dunia dan di akhirat

2.2.1.1. 'Aqal sebagai taklif ke atas manusia

2.2.2. Tiada sesiapa pun mampu kemukan dalil yg dpt diterima tentang berlakunya pertembungan antara syara' dan 'aqal

2.2.2.1. Tidak mampu menthabitkan dakwaan itu & tumpas dengan sendiri apabil amembuat Analisa dan dialog

2.2.3. Sejarah Islam - gemilang kerana gandingan serasi + seimbang antara syara' dan 'aqal

2.2.3.1. Tuntutan syara' : aqidah / ibadah/muamalah/tatasusila

2.2.3.2. Tuntutan 'aqal : kudrat & kemampuan aqal

2.2.4. Gabungan antara 'aqal & syara' dalam apa jua permasalahan -- MUDAH bagi yang mencuba

2.3. Dalil-dalil nas-nas syara' tidak menafikan akal sama sekali.

2.3.1. Sekiranya syara' menafikan, bawa kesukaran kepada hamba Allah & menyulit dalam urusan agama

2.3.1.1. Surah Al Hajj : 18

3. Khulasohnya

3.1. Tidak bertembung sama sekali Jika bertembung, amatlah mustahil

3.1.1. Abaikan dalil-dalil'aqal dgn mempertikaikan sebab musabab penghalangnya

3.2. Nas syar'i dzanni (bentuk pengertian) diragui bertembung dengan 'aqal Mentakwil = syara' + 'aqal

3.2.1. Jika tidak berupaya digabung : - Terima dalil 'aqal thabit secara qat'ei

3.2.2. Jika thabit secara qat'ei : - Terima dalil syara' & abaikan dalil 'aqal

3.3. Asalnya dibentangkan dalil 'aqal untuk lebih teliti & perinci sehingga kita benar2 yakin tentang qat'ei & dzanni dalil tersebut

3.3.1. Dalil 'aqal masih terbuka ruangnya sehinggalah ia : 1. Dithabitkan pada satu keadaan @ 2. Gugur dengan sendiri

4. Hukum

4.1. 'Aqal

4.1.1. Diakui oleh Islam secara daruri disebabkan taklif

4.1.2. Allah suruh untuk bertafakkur & memerhati alam semesta

4.1.3. Maksud : Menthabitkan @ menafikan suatu perkara terhadap sesuatu yang lain tanpa tertakluk dgn pengulangan /perbuatan si pelaku

4.1.4. Hukum : Warid & diakui

4.2. Adat

4.2.1. Diakui oleh Islam secara dalil

4.2.2. Allah minta manusia memerhati & menganakisa dirinya senduiri dan alam semesta & apa di dalamnya sekali = dalil bagi 'aqal sendiri

4.2.3. Maksud : Menthabitkan ikatan antara suatu perkara dgn perkara yg lain, sama ada wujud @ tidak dgn cara pengulangan /perbuatan si pelaku

4.2.4. Hukum : Warid & diiktiraf

4.3. Syara'

4.3.1. Sebagai landasan bagi taklif

4.3.2. Maksud : Pengucapan (Khitab) Tuhan berkaitan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan, pilihan @ menentukan keadaannya (jadikan sebagai sebab, syarat penghalang, sahih, tugasan & kelonggaran)

4.3.3. Sumber :

4.3.3.1. Al Quran (mutawatir)

4.3.3.2. Sunnah

4.3.3.2.1. Mutawattir pada lafaz

4.3.3.2.2. Mutawattir pada makna

4.3.3.2.3. Tidak mutawattir (sahih/hasan/daif)

4.3.4. Bahagian hokum hakam:

4.3.4.1. diketahui daripada syari'ah secara daruri

4.3.4.2. menjadi ijma' ulama'

4.3.4.3. ada perselisihan antara ulama' mujtahid

5. Contoh

5.1. Hakikat Syara' + Hakikat 'Aqal

5.1.1. Peringkat kejadian manusia di alam Rahim (Al Mu'minun : 12-14)

5.2. Hakikat Syara' + Teori 'Aqal

5.2.1. Penciptaan Adam + Teori Darwin ( Al Hijr : 26-29)

5.2.1.1. Wajib ambil Hakikat Syara'

5.3. Hakikat Syara' + Sains Dzanni

5.3.1. Kebulatan bumi

5.3.1.1. Bumi Terbentang dan Dihampar (Qaff : 7 & Nazi'aat : 30)

5.3.1.2. Sains kata Bumi bentuk sfera

5.3.1.3. Bawa Hakikat Syara' --> hakikat 'aqal

5.3.1.3.1. Kerana : Hamparan dan Terbentangnya bumi tidak bertentangan dengen bentuk sfera kerana ayat itu menerangkan keadaan gambaran bumi di mata manusia sedngkan bentuknya secara umum adalah bulat telur (sfera)