«Видавниче планування: бізнес-план» для студентів спеціальності 061 "Журналістика", освітнього рі...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Видавниче планування: бізнес-план» для студентів спеціальності 061 "Журналістика", освітнього рівня першого (бакалаврського), освітньої програми «Видавнича справа та редагування» by Mind Map: «Видавниче планування: бізнес-план» для студентів спеціальності 061 "Журналістика", освітнього рівня першого (бакалаврського), освітньої програми «Видавнича справа та редагування»

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Тематичний план

1.3. Структура курсу

1.4. Навчально-методична карта

1.5. Про автора курсу

1.6. Карта самостійної роботи студента

1.7. Контроль навчальних досягнень

1.7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1.7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

1.7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

1.7.4. проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

1.7.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю

1.7.6. Шкала відповідності оцінок

1.8. Друковані та інтернет-джерела

1.8.1. Основні джерела

1.8.2. Додаткові джерела

1.8.3. Інтернет-джерела

1.9. Підсумковий контроль

1.10. Глосарій

1.10.1. Теоретичний навчальний матеріал

1.10.1.1. Лекція 1

1.10.1.1.1. Презентація до лекції 1

1.11. Новини

2. Структура змістовного модуля 1

2.1. Практичні заняття

2.1.1. Практичні заняття 1

2.1.2. Практичні заняття 2

2.1.3. Практичні заняття 3

2.2. Завдання до самостійної роботи 1

2.3. Модульна контрольна робота 1

3. Структура змістовного модуля 2

3.1. Практичні заняття

3.1.1. Практичні заняття 4

3.1.2. Практичні заняття 5

3.1.3. Практичні заняття 6

3.1.4. Практичні заняття 7

3.2. Завдання до самостійної роботи 2

3.3. Модульна контрольна робота 2

4. Структура змістовного модуля 3

4.1. Практичні заняття

4.1.1. Практичні заняття 8

4.1.2. Практичні заняття 9

4.1.3. Практичні заняття 10

4.1.4. Практичні заняття 11

4.2. Завдання до самостійної роботи 3

4.3. Модульна контрольна робота 3

5. Структура змістовного модуля 4

5.1. Практичні заняття

5.1.1. Практичне заняття 12

5.1.2. Практичні заняття 13

5.1.3. Практичні заняття 14

5.1.4. Практичні заняття 15

5.2. Завдання до самостійної роботи 4

5.3. Модульна контрольна робота 4