Rečenični dijelovi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rečenični dijelovi by Mind Map: Rečenični dijelovi

1. Subjekt

1.1. izrečen

1.1.1. imenica, zamjenica, broj UVIJEK u nominativu

1.2. neizrečen

1.2.1. sadržan je u glagolskome obliku

1.3. besubjektna

1.3.1. predikatom se izriče radnja koja nema vršitelja

2. Predikat

2.1. imenski

2.1.1. glagol "biti" + pridjev

2.2. glagolski

2.2.1. sastavljen samo od glagola

3. Atribut

3.1. pridjevni

3.1.1. pridjev, zamjenica ili broj koji se slaže u rodu, broju i padežu s imenskom riječju uz koju stoji

3.2. imenski

3.2.1. imenica koja se NE slaže u padežu s imenskom riječi uz koju stoji

4. Apozicija

4.1. imenica koja pobliže označuje drugu imenicu i s njom se slaže u padežu

5. Objekt

5.1. izravni

5.1.1. imenica, zamjenica, broj u A

5.2. neizravni

5.2.1. imenica, zamjenica, broj u svim ostalim padežima osim u N

6. Priložne oznake

6.1. mjesta

6.1.1. gdje?/kamo?/kuda?

6.2. načina

6.2.1. kako?

6.3. vremena

6.3.1. kada?