Природні ресурси

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Природні ресурси by Mind Map: Природні ресурси

1. Відновлювані

1.1. Лісові ресурси

1.1.1. Корисні властивості лісів:

1.1.1.1. Зменшує негативні вприли природних явищ

1.1.1.2. Захищає грунт від ерозії

1.1.1.3. Регулює сток води

1.1.1.4. Запобігає забрудненню довкілля

1.2. Флора

1.3. Фауна

1.4. Грунтовий покрив

1.5. Водні ресурси

1.5.1. Статичні запаси води

1.5.2. Безперервно відновлювані природні ресурси

2. Невідновлювані

2.1. Мінеральні ресурси

2.1.1. Паливні (горючі)

2.1.1.1. Використовуються для отримання гуми і латексу.

2.1.2. Металеві (рудні)

2.1.2.1. З яких виплавляють метали (руди чорних і кольорових металів).

2.1.3. Неметалічні ( нерудні)

2.1.3.1. Використовуються як сировина для хімічної промисловості (калійна сіль, фосфорити, сірка), будівництва і яктехнічна сировина (азбест, графіт, алмази).

2.1.4. За галузями використання:

2.1.4.1. Паливно-енергетичні

2.1.4.1.1. нафта, газ природний, вугілля, горючі сланці, торф, уранові руди

2.1.4.2. Руди чорних металів

2.1.4.2.1. залізні, манґанові, хромові та ін

2.1.4.3. Руди кольорових і легуючих металів

2.1.4.3.1. алюмінію, міді, свинцю, цинку, нікелю, кобальту, вольфраму, молібдену, олова, стибію, ртуті та ін.

2.1.4.4. Гірничохімічна сировина

2.1.4.4.1. фосфорити, апатити, кам'яна, калійна і магнезійна солі, сірка і її сполуки, борні руди,бром і йодні розчини, барит, флюорит та ін.

2.1.4.5. Нерудна індустріальна сировина

2.1.4.5.1. слюда, графіт, азбест, тальк, кварц та ін.

2.1.4.6. Нерудні будівельні матеріали

2.1.4.6.1. цементна і скляна сировина, мармури, шиферні сланці, глини, туфи, базальт, граніт

2.1.4.7. Гідромінеральні

2.1.4.7.1. підземні прісні і мінералізовані води, термальні та ін

2.2. Земельні ресурси

2.2.1. Земельний фонд планети:

2.2.1.1. Льодовики

2.2.1.2. Полярні і високогірні пустелі

2.2.1.3. Тундри та лісотундри

2.2.1.4. Болота поза тундр

2.2.1.5. Озера, річки, водосховища

2.2.1.6. Незрошуваних пустелі, скельні ґрунти і прибережні піски

2.2.1.7. Трав'янисто-чагарникові пасовиська та природні луки

2.2.1.8. Землеробська площа

2.2.1.9. Землі промислового і міського призначення

2.2.1.10. Землі, схильні до ерозії, засолення, заболочування, латеритні та гіпсова кори та ін

2.2.1.11. Суша в цілому

3. Природних ресурсів загальнодержавного значення:

3.1. територіальні та внутрішні морські води;

3.2. природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

3.3. атмосферне повітря;

3.4. підземні води;

3.5. поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

3.6. лісові ресурси державного значення;

3.7. природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

3.8. дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони тощо.