MYHOMEDY PLAN 2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MYHOMEDY PLAN 2019 by Mind Map: MYHOMEDY PLAN 2019

1. Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

1.1. TỐI ƯU HOÁ BỘ LỌC HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH, TẠO GIÁ TRỊ CHO CHỦ NHÀ VÀ CHUYÊN GIA MỤC TIÊU ĐƯA USER VỀ TÌM KIẾM VÀ KẾT NỐI, MỤC TIÊU: TẠO MỚI: 2000 ALBUM ẢNH USER: 400.000

1.1.1. SEO

1.1.1.1. Tối ưu từ khoá của phần Ý tưởng thiết kế

1.1.2. TEAM MYHOMEDY

1.1.2.1. Chủng loại

1.1.2.1.1. Nhà đất

1.1.2.1.2. Chung cư

1.1.2.1.3. Biệt thự

1.1.2.1.4. Nhà vườn

1.1.2.1.5. Văn phòng

1.1.2.1.6. Khách sạn

1.1.2.1.7. Nhà hàng

1.1.2.1.8. Quán cafe

1.1.2.1.9. Homestay

1.1.2.1.10. Công trình công cộng

1.1.2.2. Chất lượng

1.1.2.2.1. Nâng cao chất lượng hình ảnh công trình

1.1.2.2.2. Tập trung phân loại công trình dựa trên các tiêu chí loại hình công trình, địa phương

1.1.2.2.3. Đo lường hiệu quả tiếp cận của chủ nhà tới chuyên gia thông qua các chức năng Yêu cầu báo giá, Liên hệ Chuyên gia

1.1.2.3. Số lượng: 2000 album ảnh và 1000 Chuyên gia mới phù hợp với tiêu chí

1.1.3. DIGITAL

2. SẢN PHẨM

2.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM THEO CATALOGIES

2.1.1. TEAM MYHOMEDY

2.1.1.1. Chủng loại

2.1.1.1.1. 8 Chuyên mục sản phẩm chính

2.1.1.1.2. 42 Chuyên mục sản phẩm phụ

2.1.1.2. Nhà cung cấp

2.1.1.2.1. 8 Chuyên mục sản phẩm chính

2.1.1.2.2. Số lượng: 12 nhà cung cấp chính

3. CHUYỆN NHÀ MÌNH

3.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TƯ VẤN CHO CHỦ NHÀ XÂY DỰNG CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP NHÀ CỬA VÀ CHIA SẺ CỦA CÁC CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở MỤC TIÊU: - SỐ LƯỢNG:198 BÀI VIẾT - USER: 100.000

3.1.1. CONTENT MARKETING

3.1.2. SEO

4. YOUTUBE CHANNEL

4.1. XÂY DỰNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA MYHOMEDY LÀ ĐIỂM ĐẾN CỦA CHỦ NHÀ TRONG VIỆC XÂY DỰNG, CẢI TẠO NHÀ Ở SỐ LƯỢNG: 2 ĐỐI TÁC CHÍNH VÀ 6 SỐ ĐƯỢC XUẤT BẢN

4.1.1. CONTENT MARKETING

4.1.2. SEO

4.1.3. TEAM MYHOMEDY

4.1.3.1. Liên kết đối tác, thực hiện

5. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

5.1. TEAM MYHOMEDY

5.1.1. Tiếp cận, xây dựng thương hiệu thông qua cộng đồng các Chuyên gia: Kiến trúc, Thầu xây dựng, Thiết kế, hoàn thiện nội thất, Designer thông qua các sự kiện Offline

5.1.1.1. Số lượng: 04 Toạ đàm

5.1.1.2. Số lượng: 04 Thảo luận

5.1.1.3. Số lượng: 04 Đào tạo