Юридична психологія -

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Юридична психологія - by Mind Map: Юридична психологія -

1. вивчає психологічні проблеми судочинства

2. вивчає проблеми правового регулювання діяльності

3. вивчає психологічні особливості особистості злочинців

4. Судова

5. Кримінальна

6. Правова

7. Правові принципи

7.1. Принцип законності

7.2. Принцип справедливості

7.3. Принцип презумпції невинуватості

7.4. Принцип рівності всіх людей перед законом

7.5. Принцип гуманності

8. Психологічні принціпи

8.1. Принцип об’єктивності

8.2. Принцип детермінізму

8.3. Принцип єдності свідомості і діяльності

8.4. Принцип розвитку

8.5. Принцип особистісного підходу

8.6. Принцип системності