Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DCAMI by Mind Map: DCAMI

1. MATERIAL INTERACTIU

1.1. Materials amb suport tecnològic que requereixen un paper actiu de l'usuari dins el procés d'E-A.

2. INTERACTIVITAT

2.1. Quantitat d'informació intercanviada per la RETROALIMENTACIÓ, l'ACCIÓ i REACCIÓ.

3. SCRATCH

3.1. Programa que serveix per programar: obliga l'alumne a organitzar el seu coneixement.

3.2. VERSIÓ PORTABLE

3.2.1. aplicacions: no cal instal·lar-les però funcionen exactament igual.

3.2.1.1. Portableapps.com

3.3. VERSIÓ INSTAL·LADA

4. JCLIC

4.1. Eina molt útil en educació: podem treballar diferents temàtiques i es pot treballar a les diferents edats (infantil - ESO).

4.1.1. fàcil de treballar-hi tot i que massa senzill, estèticament no dóna marge de maniobra per canviar l'aspecte del programa.

5. RÚBRICA

5.1. Creem una rúbrica per avaluar programes interactius.

5.1.1. Rubistar: programa per crear rúbriques, molt senzill i útil per crear ítems d'avaluació (de l'1 al 4).

6. PROJECTE FINAL DE DCAMI

6.1. Consistia en preparar un material educatiu utilitzant algun dels materials treballats a classe.

6.1.1. La nostra opció: SCRATCH

6.1.1.1. Treballem els angles i les hores a partir del programa.

6.1.1.2. Destinat a Primària : cicle inicial, mitjà i superior (depenent de la complexitat).

6.1.1.3. Algunes dificultats en quant al programa però en general molt satisfetes de la feina feta.

7. PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

7.1. Hem pogut veure el funcionament de la pissarra digital interactiva a partir d'un comandament que s'instal·la a la pissarra normal.

7.2. Hem pogut veure materials i aplicacions per treballar amb la PDI. Fins i tot una biblioteca: alexandria d'on es poden descarregar aplicacions per treballar continguts i àrees diverses.

8. REALITAT AUGMENTADA

8.1. Creem un codi EzFlar

8.1.1. És una bona aplicació però faltaria milorar-la ja que és molt limitada: no poden penjar-s'hi més d'una foto, no es poden canviar els colors, etc.