Jabatan Pengajian Islam dan al-Quran

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jabatan Pengajian Islam dan al-Quran by Mind Map: Jabatan Pengajian Islam dan al-Quran

1. Misi dan Visi

1.1. Visi

1.2. Misi

1.2.1. 1.

1.2.2. 2.

1.2.3. 3.

1.3. Objektif Penubuhan

1.3.1. 1.

1.3.2. 2.

1.3.3. 3.

1.3.4. 4.

1.3.5. 5.

2. Pentadbiran JPIQ

2.1. Sumber manusia

2.2. Sistem File JPIQ

2.2.1. 1. Visi, Misi dan Objektif Jabatan

2.2.2. 2. Carta Organisasi Jabatan

2.2.3. 3. Objektif Jabatan

2.2.4. 4. Carta Organisasi Sektor

2.2.5. 5. Senarai Tugas/Kuasa Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-Pegawai Yang lain.

2.2.6. 6. Peraturan-Peraturan Pentadbiran

2.2.7. 7. Carta Aliran Kerja

2.2.8. 8. Proses Kerja

2.2.9. 9. Senarai Semak/Checklist

2.2.10. 10. Senarai Borang Yang Ada Kaitan Dengan Tugas

2.2.11. 11. Undang-Undang Dan Peraturan

2.2.12. 12. Jawatankuasa Yang Dianggotai (Yang berkaitan dengan Tugas)

2.2.13. 13. Norma Kerja (Boleh Diukur -KPI) Masa, Peratus, Bilangan

2.2.14. 14. Format Tugas Harian

2.3. Carta Organisasi

3. Hubungan Luar

3.1. Marketting

3.1.1. Media Sosial

3.1.2. Offline

3.1.3. Website

3.1.4. Seminar

3.2. Join Vanture

3.2.1. Maahad-Maahad

3.2.2. IPTA

3.2.3. IPTS

3.3. Persatuan-Persatuan

3.3.1. Permata

3.3.2. PITAS

3.3.3. PINTA

3.3.4. HESA

4. Program-Program JPIQ

4.1. Pelajar

4.1.1. Kelas Hafazan Al-Quran

4.1.1.1. Kelas Murajaah

4.1.1.2. Kelas Pra Syahadah

4.1.2. Kelas Pengajian Asasi

4.1.2.1. Sambung Pengajian Peringkat Degree

4.2. Staff

4.2.1. Kelas Al-Quran

4.2.1.1. Kelas Hafazan al-Quran

4.2.1.2. Kelas Murajaah al-Quran

4.2.2. Sambung Pengajian

4.2.2.1. Kemahiran

4.2.2.1.1. SKM L3

4.2.2.1.2. DKM

4.2.2.1.3. DLKM

4.2.2.2. Akademik

4.2.2.2.1. IPTA

4.2.2.2.2. IPTS

5. Pusat Islam

5.1. Pelajar

5.1.1. Usrah

5.1.2. Pertandingan

5.1.3. Pengajian Kitab Turath

5.1.4. AJK Squad BADAR PI

5.1.4.1. Dakwah

5.1.4.2. Tarbiyah

5.1.5. Media

5.2. Staff

5.2.1. Usrah

5.2.2. Tazkiran Mingguan

5.2.3. Baca Surah al-Kahfi

5.3. Masyarakat

5.3.1. Kelab Sukarelawan

5.3.2. Pengajian al-Quran

5.3.2.1. Kelas al-Quran

5.3.2.2. Kelas Pra Tahfiz

5.3.3. Seminar

5.4. Media