СОЦІОЛОГІЯ

1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СОЦІОЛОГІЯ by Mind Map: СОЦІОЛОГІЯ

1. Фундатори

1.1. Огюст Конт

1.1.1. Засновник

1.2. Герберт Спенсер

1.3. Еміль Дюркгейм

1.4. Макс Вебер

1.5. Карл Маркс

1.6. Пітирим Сорокін

2. Функції

2.1. Прогностична

2.2. Описова

2.3. Пізнавальна

2.4. соціально-управлінська

2.5. соціально-технологічна

3. СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ

3.1. Економічна соціологія

3.2. Політична соціологія

3.3. Соціологія молоді

3.4. Соціологія особистості

3.5. Соціологія конфліку

3.6. Соціологія релігії

3.7. Етносоціологія

3.8. Cоціологія сім*ї

3.9. Гендерна соціологія

3.10. Соціологія гуманітарної сфери

4. Соціологічні дослідження

4.1. Види

4.1.1. Пілотажне

4.1.2. Описове

4.1.3. Аналітичне

4.2. Методи

4.2.1. Аналіз документів

4.2.2. Опитування

4.2.3. Спостереження

4.2.4. Експеримен

5. Соціальна структура суспільства

5.1. Соцільні інститути

5.2. Соціальні спільноти

5.3. Соціальні зміни

5.3.1. Види соціальних змін

5.4. Соцільні організації

5.5. Соцільна стратифікація

5.6. Соціальна мобільність

5.7. Соціальні процеси

5.8. Соціальний статус

5.9. Соціальна роль

6. Наука

6.1. Об*єкт

6.1.1. Суспільство

6.2. Предмет

6.2.1. Позитивний підхід

6.2.1.1. закони суспільного розвитку

6.2.2. Суб'єктивний підхід

6.2.2.1. соціальна взаємодія

6.2.3. Об'єктивний підхід

6.2.3.1. соціальні факти

6.2.4. Узагальнюючий підхід

6.2.4.1. соціальні зв'язки

7. Напрями

7.1. Еволюціонізм

7.2. Органіцизм

7.3. Психологічний

8. Принципи

8.1. Емпіризму

8.2. Роз*яснення

8.3. Свободи

8.4. Незалежності