Стратегія з питань трансформації Південної Кореї

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Стратегія з питань трансформації Південної Кореї by Mind Map: Стратегія з питань трансформації Південної Кореї

1. Фази

1.1. 1.Прогнозування майбутнього

1.2. 2.Розробка стратегічного плану

1.3. 3.План управління + Ресурсне забезпечення

1.4. 4.Оцінювання результатіів

2. Учасники

2.1. Керівник країни (президент/ прем’єр-міністр)

2.2. Законодавча влада

2.3. Міністерства освітньої галузі

2.4. Громадські організації та інвестори

2.5. Приватний сектор промисловості та бізнесу

2.6. Професійні організації та об’єднання

2.7. Університети

2.8. Групи батьків та спільноти

3. Інструментарій

3.1. інструментарій Intel

3.2. симуляційні моделі

3.3. мультимедійні ресурси

3.4. мобільні пристрої

3.5. соціальні медіа

3.6. Програмне забезпечення для управління навчальним закладом

4. Етапи реалізації

4.1. Головні досягнення першого стратегічного плану впровадження ІКТ в освіту (1996-2000): • Створення Корейського освітнього та дослідницького інформаційного сервісу (KERIS) – організації, яка відповідає за просування ІКТ в освіті. • Запуск основних освітніх інформаційних послуг, таких, як EDUNET та трансляції освітніх програм через супутникове телебачення. • Розвиток освітньої ІКТ-інфраструктури світового рівня для покращення інформаційного доступу.

4.2. Головні досягнення третього стратегічного плану впровадження ІКТ в освіту (2006-2010): • Заохочення впровадження ІКТ в освіту на місцях шляхом використання системи електронного навчання, підвищення рівня майстерності педагогів. • Створення в рамках освітніх соціальних програм системи забезпечення ІКТ для малозабезпечених сімей, осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо для усунення перешкод в доступі до інформації та знань та гарантування їх стабільності. • Налагодження співпраці та обміну інформацією на основі Web2.0 шляхом розвитку державних освітніх та академічних інформаційних сервісів, наприклад, EDUNET, RISS тощо. До того ж було розпочато роботу шкіл, в яких реалізується за модель «повсюдного» освітнього середовища, а також впроваджено різноманітні проекти для комерційного використання електронних підручників. • Проведення досліджень, пов’язаних з розвитком системи освіти Південної Кореї в майбутньому. На даний час стратегічний ІКТ-план для освіти складається з двох основних програм.

4.3. Головні досягнення другого стратегічного плану впровадження ІКТ в освіту (2001-2005): • Зростання ролі ІКТ у викладанні та навчанні. • Поширення обізнаності громадян про електронне навчання та зростання його популярності. • Підвищення ефективності адміністрування в освіті через впровадження Національної Освітньої Інформаційної Системи (NEIS). • Забезпечення академічного простору високоякісними матеріалами та ресурсами за допомогою Системи поширення академічної інформації. • Впровадження проектів для організації інформаційних потоків, наприклад, Cyber Home Learning System.