Canlılar

Canlıların sınıflandırılması

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Canlılar by Mind Map: Canlılar

1. Mikroskobik Canlılar

1.1. Mikroskop

1.2. bakteri

1.2.1. Yararlı Bakteriler

1.2.2. Zararlı Bakteriler

1.3. öglena

1.4. paramesyum

1.5. amip

2. Mantarlar

2.1. Şapkalı Mantarlar

2.2. Küf Mantarları

3. Bitkiler

3.1. Çiçekli Bitkiler

3.2. Çiçeksiz Bitkiiler

4. Hayvanlar

4.1. Balıklar

4.2. Kurbağalar

4.3. Sürüngenler

4.3.1. Omurgalı Hayvanlar

4.4. Kuşlar

4.5. Memeliler

4.6. Omurgasız Hayvanlar