Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fasizmus by Mind Map: Fasizmus

1. Olaszo. álmai

1.1. Fasizmus

1.1.1. eredete ókori Róma jelképe jelentése vesszőnyaláb.

1.1.2. 20.sz. eleje Olaszo.hat. szélső jobboldali politikai csop. a fasiszták vetek át.

1.1.3. radikális erők bevetésével akarta megoldani.-+

1.2. Nagyhatalmi álom.

1.2.1. Római birodalom feltámasztásának gondolata Olaszo.

1.2.1.1. nem elégendő gazdasági erő és társadalmi támogatottság.

1.2.2. Itália győztes oldalán fejezte be a háborút, csalódott, másodrangú hat. maradt.

1.2.3. Északon munkások élen inkáb a parasztok lázakat.

1.3. Gyárakat földbirtokok elfoglalása.

1.3.1. Nyílt erőszakkal fordultak uraik ellen.

1.4. Baloldalt szocialisták jobb fasiszták nagy erő.

1.4.1. fasiszták vezeték a Benito mussolini

2. Mussolini hat.kerlése

2.1. politikai ellenfelek megfélemlítésével Tőrt hatalomra.

2.2. Több véres összetűzések.

2.3. fordulat állt be Olaszországba.

2.4. 1922 Október fasiszták hatalom átvétel gyül.

2.5. 1922 Október 28. Marcia su Roma fasiszta hatalomátvétel napja.

2.6. Október vége III. Viktor Emánuel O. király miniszterelnöké nevezték ki Mussolinit, 1943-ig volt az.

3. Hitler Németo.

3.1. Gazdasági, társadalmi bizonytalanság uralkodott.

3.2. 1919-ben Weimarban magalakult a kormány de sok párt, politikus, sokféle érdek.

3.3. Weimari kormányra gyengédség, a határozatlanság volt.

3.4. Világ válság Németo sújtotta a legjobban.

3.5. 1932 Július majd novemberi választásokat a legtöbbet ígérő,

3.5.1. Válságból kiutat mutatót NSDAP nyerte.

3.6. 1919 alakult párt vezére Adolf Hitlervolt.

3.7. 1933-ban a jobb és a baloldal gazdasági válság, a háborús jóvátétel terhe elsöpörte.

3.8. 1932-es választások győztese NSDAP került, élén Hitlerrel.

3.9. Hitler a Führer a 'vezér' jó példa hogy a demokratikus úton választások is vezethetnek diktatúrához.

4. Hitler hat.kerül

4.1. 1933. január 30-án Német államfő, Hindenburg kinevezte Hitlert kancellárrá, Németo. miniszterelnökévé.

4.2. 1933 őszére már csak Hitler pártja maradt a politikai porondon.

4.3. 1934-ben meghalt az I.világháború hőse az agg Hindenburg.

4.4. Hitler igy megszerezte az államfői tisztséget is.

4.5. Hitler egy személyben vezér és kancellár, birodalmi Führer.

4.6. Megszületett a nemzetiszocialista pártállam.

5. Gazdasági csoda Németo.

5.1. Munkanélküliség Németo.-ba volt a legnagyobb.

5.2. Hitler kihasználta a német munkásokat, a parasztok, a mérnökök nagy szakértelmét.

5.3. Közmunkák kezdőtek

5.4. A munkanélküliség megszünt

5.5. A termelés zöme azonban hadicélokat szolgált.

5.6. 1936-ban Berlin kapta meg az olimpia megrendezésének a jogát.

6. Diktatura kia.Németo.

6.1. 1934-ben, az úgy nevezett hosszú kések éjszakáján

6.1.1. Hitler töb mint ezer politikai gyilkosságot hajtatott végre.

6.2. Emberei megszervezték a titkos államrendőrséget, a Gestapót, továbbá létrehozták a Sd-t és a SS-t

6.3. Ezekben az években alakították ki a Koncentrációs táborok hálózatát, amelyekben később emberek millióit pusztították el.

6.4. Zsidókat nem tűrték meg Németországban.

6.4.1. Megtiltották a zsidóktól az államporgárságot, és elvesztették minden tulajdonukat.

6.5. 1935-ben Saar-vidék a Népszövetség felügyelete alól visszakerült

6.6. Hitler 1935 márciusában felmondta a Versailles-i béke katonai rendelkezéseit.

6.7. 1936-ban a német csapatok megszállták a Rajna-vidékét.

6.8. Éles hangú tiltakozásnál többet nem tettek,nyugati hatalmak megfékezheték volna Hitlert.

6.9. A zsidók üldözésének betetőzése az 1938-as kristályéjszaka volt.

6.10. Számos zsinagógát pedig felgyújtottak. Rettegés birodalmává vált.