My Goals in 2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My Goals in 2019 by Mind Map: My Goals in 2019

1. Study

1.1. Tốt nghiệp đại học

1.2. Học tiếng anh mỗi ngày

1.3. Sau khi tốt nghiệp, thi ielts đạt kết quả 5.5 - 6.0

2. Family

2.1. Luôn yêu thương, quan tâm gia đình

2.2. Trách nhiệm làm việc nhà

2.3. Luôn bên cạnh, lắng nghe và yêu thương Phương <3

3. Personal

3.1. Ngủ trước 1h

3.2. Dậy lúc 7h

3.3. Tập thể dục 1 tiếng mỗi ngày (không kể đá bóng)

3.4. Mỗi ngày đọc sách ít nhất 30 phút

3.5. Kiềm chế bản thân, hạn chế nóng giận

3.6. Không đổ lỗi

4. Work

4.1. Đi làm đúng giờ

4.2. Tự nâng cao kĩ năng trong công việc

4.3. Giúp đỡ những người mới vào