Thực trạng về khả năng Tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thực trạng về khả năng Tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông by Mind Map: Thực trạng về khả năng Tiếng Anh của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1. Thực trạng

1.1. Điểm bình quân của sinh viên dao động ở mức 220-245/900 điểm TOEIC mà 450-500/900 điểm TOEIC là mức tối thiểu mà các doanh nghiệp nhân hồ sơ

1.2. Trình độ sinh viên không đồng đều và có sự khác biệt lớn về khả năng giữa họ

1.3. 51,7% sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng được nhu cầu Tiếng Anh

2. Vấn đề của sinh viên khi học Tiếng Anh

2.1. Không nhận ra âm Tiếng Anh

2.2. Không phản xạ được với Tiếng Anh

2.3. Thiếu tự tin

2.4. Vốn từ vựng, cấu trúc hạn hẹp

2.5. Nghĩ bằng tiếng Việt rồi mới dịch sang tiếng Anh

3. Đề xuất hướng giải pháp

3.1. Đối với Giảng viên

3.1.1. Đặt ra những nguyên tắc, yêu cầu cụ thể và rõ ràng

3.1.2. Lựa chọn bài tập hay đề ra yêu cầu học tập phù hợp với trình độ của sinh viên

3.1.3. Tạo ra một môi trường Tiếng Anh cho sinh viên

3.1.4. Động viên, khuyến khích sinh viên

3.2. Đối với sinh viên

3.2.1. Học tập phải có thái độ lạc quan, tích cực. Động cơ học tập rõ ràng

3.2.2. Có phương pháp học tập hiệu quả

3.2.2.1. Có mục tiêu, kế hoạch cụ thể

3.2.2.2. Học cách tư duy hiệu quả

3.2.2.3. Học cách ghi nhớ hiệu quả

3.2.2.4. Xác định thời điểm học tập

3.2.2.5. Không gian học tập phù hợp