Trung tâm phân phối sách (Cửa hàng sách ĐỨC TRÍ) DDM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trung tâm phân phối sách (Cửa hàng sách ĐỨC TRÍ) DDM by Mind Map: Trung tâm phân phối sách (Cửa hàng sách ĐỨC TRÍ) DDM

1. SỰ PHỤ THUỘC VÀO KÊNH PHÂN PHỐI (KIT3)

1.1. KIQ3.1: Mức độ ảnh hưởng của các đại lý con đối với nhà sách Đức Trí như thế nào?

1.1.1. IN3.1.1: Mối quan hệ trong kênh phân phối

1.1.1.1. IS3.1.1.1: Khảo sát từ cửa hàng

1.1.2. IN3.1.2: Doanh thu và lợi nhuận

1.1.2.1. IS3.1.2.1: Bảng thống kê của công ty

1.2. KIQ3.2: Nhu cầu của các đại lý con như thế nào?

1.2.1. IN3.2.1: Lượng đặt bộ sách Đề án Tiếng Anh 2020 từ các đại lý con

1.2.1.1. IS3.2.1.1: Khảo sát từ cửa hàng, nhà sách

1.2.2. IN3.2.2: Thời gian tiêu thụ sách

1.2.2.1. IS3.2.2.2: Khảo sát từ cửa hàng, nhà sách

2. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (KIT2)

2.1. KIQ2.1: Chất lượng in ấn của sản phẩm

2.1.1. IN2.1.1: Chất lượng giấy, mực in

2.1.1.1. IS2.1.1.1: Khảo sát từ các cửa hàng, nhà sách,...

2.1.2. IN2.1.2: Hình ảnh minh hoạ, chữ viết, bố cục trình bày

2.1.2.1. IS2.1.1.2: Khảo sát từ giáo viên chuyên môn, khách hàng,...

2.2. KIQ2.2: Nội dung có đi sát theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục không?

2.2.1. IN2.2.1: Sự thay đổi về nội dung bài học của Bộ Giáo Dục

2.2.1.1. IS2.2.1.1: Bộ Giáo Dục

2.2.2. IN2.2.2: Tính cập nhật nội dung

2.2.2.1. IS2.2.2.1: Các buổi Tập huấn giới thiệu sách

2.2.2.2. IS2.2.2.2: Poster giới thiệu sản phẩm

2.3. KIQ2.3: Sản phẩm được đánh giá như thế nào?

2.3.1. IN2.3.1: Thẩm định từ Bộ Giáo Dục

2.3.1.1. IS2.3.1.1: Bộ Giáo Dục

2.3.1.2. IS2.3.1.2: Truyền thông & báo chí

2.3.2. IN2.3.2: Thông tin sửa đổi, bổ sung về mặt nội dung/hình thức trình bày/.....

2.3.2.1. IS2.3.2.1: Hội đồng chuyên môn

3. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG (KIT4)

3.1. KIQ4.1: Chiết khấu như thế nào?

3.1.1. IN4.1.1: Lượng tiêu thụ sản phẩm

3.1.1.1. IS4.1.1.1: Thông tin từ cửa hàng

3.1.2. in4.1.2: Chính sách chiết khấu cho từng cấp phân phối

3.1.2.1. IS4.1.1.2: Chính sách của công ty

3.2. KIQ4.2: Công nợ có linh hoạt hay không?

3.2.1. IN4.2.1: Chính sách công nợ cho từng cấp phân phối

3.2.1.1. IS4.2.1.1: Chính sách của công ty

3.2.2. IN4.2.2: Thời gian thu hồi

3.2.2.1. IS4.2.2.1: Chính sách của công ty

3.3. KIQ4.3: Chính sách chăm sóc khách hàng như thế nào?

3.3.1. IN4.3.1: Quà lễ Tết

3.3.1.1. IS4.3.1.1: Chính sách của công ty

3.3.2. IN4.3.2: Tri ân khách hàng

3.3.2.1. IS4.3.2.1: Chính sách của công ty

3.4. KIQ4.4: Chính sách đổi trả như thế nào

3.4.1. IN4.4.1: Nguyên nhân đổi trả hàng hoá (chất lượng sách,bao bìa,..)

3.4.1.1. IS4.4.1.1: Chính sách của công ty

3.4.2. SIN4.4.2: Số ngày đổi trả hàng hoá

3.4.2.1. IS4.4.2.1: Chính sách của công ty

4. TÁC GIẢ (KIT1)

4.1. KIQ1.1: Các tác phẩm đã viết trước đây?

4.1.1. IN1.1.1: Số lượng sách đã viết

4.1.1.1. IS1.1.1.1: Internet

4.1.1.2. IS1.1.1.2: Báo chí, hồ sơ cá nhân của tác giả

4.1.2. IN1.1.2: Số lượng tiêu thụ

4.1.2.1. IS1.1.2.1: Thông tin từ các nhà sách trong khu vực.

4.2. KIQ1.2: Mức độ ảnh hưởng của tác giả như thế nào?

4.2.1. IN1.2.1: Mối quan hệ với lãnh đạo địa phương các cấp

4.2.1.1. IS1.2.1.1: Sở Giáo Dục & Phòng Giáo Dục

4.2.1.2. IS1.2.1.2: Truyền thông, báo chí,....

4.2.2. IN1.2.2: Đánh giá, nhận xét của các tác giả khác/Bộ GD

4.2.2.1. IS1.2.2.1: Hội đồng chuyên môn

4.2.2.2. IS1.2.2.2: Báo chí, truyền thông

4.3. KIQ1.3: Chuyên môn của tác giả là gì?

4.3.1. IN1.3.1: Trình độ chuyên ngành

4.3.1.1. IS1.3.1.1: Hồ sơ cá nhân

4.3.2. IN1.3.2: Số năm kinh nghiệm trong ngành của tác giả

4.3.2.1. IS1.3.2.1: Hồ sơ cá nhân

4.3.2.2. IS1.3.2.2: Báo chí, truyền thông

5. Các nguồn tham khảo

5.1. Các đại lý khác

5.2. Các phương tiện truyền thông

5.3. Các hội nghị giới thiệu

5.4. Các nhà cung cấp khác

6. NHÀ CUNG CẤP (KIT5)

6.1. KIQ5.1: Cách làm việc như thế nào?

6.1.1. IN5.1.1:Thời gian giao hàng

6.1.1.1. IS5.1.1.1: Thông tin từ kho hàng

6.2. KIQ5.2: Uy tín của nhà cung cấp như thế nào?

6.2.1. IN5.2.1: Thời gian thành lập

6.2.1.1. IS5.2.1.1: Website của công ty, truyền thông, báo chí

6.2.2. IN5.2.2: Đánh giá, nhận xét từ phía báo chí, công ty khác, Bộ Giáo Dục

6.2.2.1. IS5.2.2.1: Báo chí, truyền thông, hội đồng chuyên môn, Bộ Giáo Dục.

6.2.3. IN5.2.3: Danh tiếng của công ty

6.2.3.1. IS5.2.3.1: Báo chí, truyền thông, đối tác

6.2.4. IN5.2.4: Lịch sử hợp tác

6.2.4.1. IS5.2.4.1: Khách hàng, đối tác, nhà trường, giáo viên, Sở & Phòng Giáo Dục.