Suuntaviivojen/ ryhmätyöskentelyjen aiheita ja alustavaa sisältöhahmotelmaa Wikiin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Suuntaviivojen/ ryhmätyöskentelyjen aiheita ja alustavaa sisältöhahmotelmaa Wikiin by Mind Map: Suuntaviivojen/ ryhmätyöskentelyjen aiheita ja alustavaa sisältöhahmotelmaa Wikiin

1. Hyviä välineitä/toimintaympäristöjä

1.1. Nelikenttä

1.2. Turvallisen välineet luottamukselliseen yksityis- tai ryhmäkeskusteluun

1.3. Kirkon paikat eri palveluissa

1.4. Kirkon omat palvelut

1.5. Hyviä somen työkaluja

1.6. Potentiaaliset yhteisöpalvelut

2. Roolit: Rooli kirkon työntekijänä

2.1. rooliodotukset

2.1.1. agressioiden vastaanottaminen

2.1.2. rooli tuoma luottamus tai arvostus

2.1.3. kirkon oppiin sitoutuminen

2.1.4. lojaalius työnantajaa kohtaan

2.2. rooli eri työmuodoissa

2.2.1. Julkinen verkkokeskustelu

2.2.2. Yksityinen/sielunhoidollinen keskustelu

2.2.3. Ryhmäkeskustelu

2.2.4. Bloggaus

2.2.5. Muu sisällön tuotanto

2.2.6. ...

2.3. se miten toimit viestii kirkosta ja sen arvoista

2.4. ammattitaidon kehittäminen

2.5. jaksaminen

2.5.1. Kuormittavuus - ajankäyttö

2.6. työnohjaus

2.7. luottamuksellisuus

2.8. avoimuus ja rehellisyys <-> ammatillisuus

3. Roolit: Yksityisyys - julkisuus ja roolien erottaminen

3.1. Henkilökohtaisuus - persoonallinen ote ja inhimillisyys kiinnostaa

3.2. Yksityisyyden rajat ja sen suojeleminen

3.2.1. Vastaavasti muiden asettamien rajojen kunnioittaminen

3.3. vapaa-aika, tarvitaanko/voidaanko ohjeistaa?

4. Valmius dialogiin/kohtaamiseen

4.1. Miten päästä ihmistä lähelle verkossa?

4.1.1. Videoita hyvistä esimerkeistä

4.2. Yhteisöllisyyden tukeminen

4.2.1. Vertaistuki

4.2.2. Verkostot

4.2.3. Mikä tukee sitä?

4.2.4. Mikä rikkoo sitä?

4.3. Aito, tasa-arvoinen vuorovaikutus

4.4. Kirkon yhteisen mission näkeminen

4.4.1. Paikallisuus

4.4.2. Valtakunnallisuus

4.5. Seurakuntalaisten tarpeet ja odotukset

4.6. Hyvät tavat

4.6.1. Rajat

4.6.2. Pelisäännöt

4.6.3. Tärkeää tiedostaa

4.7. Arvot

4.8. Miten kirkon osaaminen näkyy verkossa?

4.8.1. eri työalat ja toimintamuodot

5. Miksi someen?

5.1. Miksi sosiaalisen median käyttö on tärkeää kirkossamme?

5.2. Mitä sosiaalinen media on, miten sen ymmärrämme?

5.3. Lähtökohta sosiaalisen median käytölle - yleisesti ja yksilötasolla

5.3.1. Kirkon perustehtävä

5.3.2. Mahdollisuudet tukea työtehtävien hoitamista

5.4. Sosiaalisen median käytön tavoitteita

5.5. Mihin sitä voidaan käyttää?

5.6. MIstä liikkeelle?

6. Tietohallinnon - tietoturvan näkökulma?

6.1. Missä alustoissa on turvallista käydä henkilökohtaisia keskusteluja?

6.2. Kysymys työsähköpostin käytöstä

7. Aihe vapaa

7.1. Mitä muita suuntaviivoja tarvitaan?

8. Ruotsinkielinen alue

8.1. Tiivistetysti kaikki aiheet: voidaan antaa tehtäväksi arvioida suomenkielistä puolta, keskustella tärkeimmistä asiosita ja kirjata ne ylös

9. Seurakunta sosiaalisessa mediassa

9.1. Miten seurakunta voi käyttää sosiaalista mediaa?

9.1.1. Viestintä

9.1.2. Eri työmuodot

9.1.3. Vuoropuhelu, vuorovaikutus seurakuntalaisten kanssa

9.1.4. Seurakunnan sisäinen työskentely

9.2. Miten käsitellä somea työntekijäkokouksissa?

9.2.1. Vinkkejä

9.3. Seurakuntien omat palvelut

9.3.1. parhaat esimerkit