Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutuksia 2011-2012 by Mind Map: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
täydennyskoulutuksia 2011-2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutuksia 2011-2012

Sosiaalinen media opetukseen ja ohjaukseen -työpaja

2 lähipäivää: to 1.12.11 ja ti 17.1.12

ilmoittautuminen

esite

ammatilliset opettajat - tvt-perustaidot

perustietoa ja taitoa sosiaalisen median työvälineistä

ohjattua työpajatyöskentelyä

kouluttajina Salpauksen suunnittelijat

OpeBox

Pelillisyys ja uudet teknologiat opetuksessa ja ohjauksessa

syksyllä 2012 kaksi lähipäivää, esite, ilmoittautuminen

ammatilliset opettajat - hyvät tvt:n opetuskäytön taidot

pelillisyyden ja uuden teknologian hyödyntäminen opetuksessa

ohjattua työpajatyöskentelyä

kouluttajina InnoOmnia ja Salpaus, muut asiantuntijat

OpeBox

Kouluttajan opepoksi

2012 (10 lähipäivää, 10 päivää etätyöskentelyä) lähipäivät peräkkäin ke-to; vuorotellen Espoo ja Lahti, ilmoittautuminen (joulukuu 2011), esite, 15. - 16.2. Espoo 14. - 15.3. Lahti 9. - 10.5. Espoo 19. - 20.9. Lahti 14. 15.11. Espoo

ammatilliset opettajat - hyvät tvt:n opetuskäytön taidot

sosiaalisen median opetuskäyton osaamisen syventäminen ja tiedon jakaminen

ohjattua työpajatyöskentelyä ja etätehtäviä

kouluttajina InnoOmnia ja muut asiantuntijat

OpeBox

Opening

Verpaali

8.11.2011 - 8.3.2012 (3op), esite, ilmoittautuminen ti 1.11.11

kielten opettajat (tvt-perustaidot)

tvt/somen hyödyntäminen kielten oppimisessa ja opettamisessa, asiantuntijuuden jakaminen

Toteutus kokonaan verkossa, blogi, AC: webinaarit, etätehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä

kouluttajina Salpauksen opettajat ja suunnittelijat