Ігрова діяльність дітей дошкільного віку

Ігрова діяльність

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ігрова діяльність дітей дошкільного віку by Mind Map: Ігрова діяльність дітей дошкільного віку

1. Структура ігрової діяльності дітей дошкільного віку і етапі її розвитку

1.1. Функції

1.1.1. формування базових засад особистості

1.1.2. збагачення емоційно-чуттєвої сфери

1.1.3. адаптаційна; мотиваційна

1.1.4. розвивальна; виховна; дидактична

1.1.5. коригуча; здоров'язберігаюча та ін.

1.2. Розвиток ігрової діяльності

1.2.1. Сенсомоторна гра

1.2.2. Режисерська гра

1.2.3. Образно-рольова гра

1.2.4. Сюжетно-рольова гра

1.2.5. Гра з правилами

2. Методологічні основи теорії ігрової діяльності

2.1. Значення ігрової діяльності дітей для дошкільної освіти

2.2. Система вихідних позицій теорії ігрової діяльності

2.2.1. принципи

2.2.2. теорії гри

2.2.3. об'єктивні закони і закономірності

2.2.4. концепції

2.2.5. підходи

2.2.6. категоріально-понятійний апарат

2.2.7. Теорії ігрової діяльності, які спрямовані на вивчення сутності гри

2.2.7.1. Теорії ігрової діяльності

2.2.7.1.1. Теорії, що обгрунтовують педагогічні значення гри та її класифікації

2.2.7.1.2. Теорії у яких розкрито методику керівництва ігрової діяльністю

2.2.7.1.3. Сучасні теорії ігрової діяльності

2.2.7.2. Функції гри

2.2.7.2.1. формування базових засад особистості

2.2.7.2.2. збагачення емоційно-чуттєвої сфери

2.2.7.2.3. адаптаційна; мотиваційна

2.2.7.2.4. розвивальна; виховна; дидактична

2.2.7.2.5. коригуча; здоров'язберігаюча та ін.

3. Класифікація ігор дітей дошкільного віку

3.1. Творчі ігри: Режисерські, сюжетно-рольові (сімейні, побутові, суспільні), будівельно-будівельні, ігри на теми літературних творів (драматизація, інсценування).

3.2. Ігри за правилами. руйнівні (велика, середня, малої рухливості, ігри, ігри з предметами; з перевагою основного руху: бігу, стрибки тощо; ігри-естафети) і дидактичні ігри (словники, з іграшки, настільно-друковані).

3.3. Народні ігри забави, рухливі, дидактичні, обрядові