Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De eurocrisis by Mind Map: De eurocrisis
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

De eurocrisis

Griekenland

tweede reddingsplan

schuld in 2020 laten uitkomen op 120 procent

"vrijwillige" bijdrage banken

50 procent haircut, is zo'n 100 miljard euro, op weg naar de 7 procent?, bij de swap naar nieuwe obligaties garantie noodfonds van 15 procent, NIET BEKEND: er is blijkbaar nog veel getouwtrek mogelijk

saneringen door parlement

Nea Demokratia komt in regering van nationale eenheid, samen met Pasok dus en LAOS (extreem rechts)

Papandreou wordt opvolgd door Lucas Papademos, Papademos was vice-voorzitter van de ECB, Harvard-docent en veteraan

ondertussen staat financieel systeem onder zware druk

sterke kapitaalvlucht

maatschappij zwaar onder druk

oktober: 18,5 procent werkloosheid, onder de 24 jaar: 43,5 procent zonder werk

banken

eigen vermogen 9 procent tegen juni

na afboeking overheidspapier

106 miljard euro extra kapitaal nodig, via markt, via nationale overheid, via noodfonds

hangt af van nationale toezichthouders, niet alle nationale toezichthouders zitten op de Europese lijn, discussie over hoe EBA blootstelling overheidspapier verrekent in risico

EIB leent 20 mld per jaar aan banken voor investeringen in infrastructuur en kmo, wil komende twee jaar extra geld, goedkeuring nodig 27 finministers, leningscapaciteit optrekken tot 37 miljard per jaar, of tot 75 miljard voor volg. twee jaar

groot wantrouwen tussen de banken

noodfonds

probleemlanden helpen

obligaties kopen

kredietlijnen verstrekken

banken stutten

investeringsvehikel

BRIC-landen niet geïnteresseerd

NOG NIET BEKEND, wie gaat wat doen met het buitenbalansvehikel?

hefboom wellicht kleiner dan verwacht omdat de euro-staatsobligaties zo slecht evolueren.

de vuurkracht werd eerst geraamd op 1.000 miljard, dan op 800, nu 500 miljard euro, in maart wordt bekeken of er meer geld nodig is

toekomstige ESM (reddiingsfonds) treedt midden 2012 in werking, vervangt EFSM

geen toegang tot de ECB

dringende beslissingen bij gewone meerderheid

Duitsland vetorecht

hulp via het IMF

Rusland, China, Brazilie willen langs IMF eurozone helpen

willen meer zeggenschap bij hervorming IMF

IMF moet zelf extra middelen krijgen

G20 beslissen in februari, verschillende opties

euro-centrale banken lenen geld aan IMF, dat het kan uitlenen aan de probleemlanden, er wordt gemikt op 200 miljard euro, eurolanden, andere EU-lidstaten, derde landen

IMF als actief in Griekenland, Ierland, Portugal

integratie

voorbereiden verdragswijziging (het VK ligt dwars, is geïsoleerd)

economisch beleid, naleving wordt gecontroleerd via behalen economische doelstellingen, afspraak: beleid meet op elkaar afstemmen

inschrijven begrotingsevenwicht in grondwet, automatische sancties, in goede tijden geen tekort van meer dan 0,5 procent van BBP, begrotingsdiscipline niet in Europees Verdrag. Er wordt gewerkt met intergouvernementeel verdrag.

schuldenintegratie?, euro-staatsobligaties, stabiliteitsobligaties... in ruil voor integratie en discipline?, green paper over stabiliteitsobligaties, Duitsland blijft dwarsliggen

Europese leiders vergaderen op 30 januari over groeistrategie

Bookmarks over de crisis

Portugal

land kreeg pakket van 78 miljard euro.

gaat dit land Griekenland niet achterna?, krijgt nieuwe schijf van 8 miljard euro noodlening, Commissie, IMF en ECB gaven land goed rapport, economie dit jaar beter dan verwacht, volgend jaar krimp met 3 procent

kondigde zware besparingen aan na regeringswissel

probleem is dat de economie krimpt en zo begroting verder onder druk zet

de centrale banken

ECB-beleid

Mario Draghi eerste beleidsvergadering 3/11/2011, beleid inzake kopen Italiaanse, spaanse obligaties: beleid Trichet wordt voortgezet, Draghi maakte duidelijk zich strik aan Verdrag en mandaat te houden, al blijft de ECB wel helpen op de secundaire obligatiemarkt, bestuurder Jens Weidmann zegt niet te hopen op agressieve interventies op de obligatiemarkt, verlaging basisrente met 25 basispunten, wellicht gevolgd door nog renteverlagingen

ECB is bereid banken voor paar jaar geld te lenen i.p.v. voor heel korte periodes, ECB stelde in december voor drie jaar 489 miljard euro ter beschikking, indirecte steun voor perifere obligatiemarkten, effect wordt betwijfeld

geconcerteerde interventies

30 november 2011, maken het gemakkelijker/goedkoper voor eurobanken om aan dollars, andere munten te geraken

Federal Reserve

komt er nog een derde ronde monetaire versoepeling?, beleidsvergadering 2/11/2011: voorlopig niet, al blijft de teneur toch eerder somber., Directeur Bini Smaghi sluit kwantitatieve versoepeling niet uit

impact belangrijke macrocijfers

economische vooruitzichten eurozone 10/11

Mario Draghi verwacht milde recessie tegen jaareinde

JP Morgan verwacht harde landing

nog meer negatieve verwachtingen

Europese Commissie ziet 0,5 procent in 2012 voor eurozone, voor hele Unie 0,6 procent

EC: gemiddeld overheidsdeficit in eurozone dalt van 4,1 procent in 2011 naar 3,4 pocent

EC: nieuwe recessie is mogelijk

OESO-voorspellingen

eurocrisis is heel gevaarlijk risico wereldwijde groei

Italie

Mario Monti

leidt een technocratenkabinet

het Merkel todo-lijstje

pensioen op 67: tegen 2026

flexibelere arbeidsmarkt: wordt soepeler, maar niet de rigide ontslagregeling

andere juridische omkadering bedrijven: loodzware bureaucratie wordt versoepeld

tijdspad voor begroting en schulden : staatsgebouwen en locale nutsvoorzieningen worden verkocht

andere maatregelen: belastingvoordelen

stimuleren aanwerven jongeren

stimuleren infrastructuurinvesteringen

IMF gaat begroting controleren

rente zit tegen de 7 procent

Europese Commissie

checkt saneringsmaatregelen

checkt maatregelen voor relancering economie

Belgie

begroting

34 procent nieuwe belastingen

24 procent diverse inkomsten

42 procent besparingen

begroting moest van Europa tegen midden december zwaar gecorrigeerd, anders sancties, doelen: tekort max 3 procent in 2012, evenwicht tegen 2015, structurele sanering gemiddeld minstens 0,75 procent per jaar, zonder bijkomende maatregelen tekort in 2012 op 4,6 procent, zonder correcties Europese boete van 708 miljoen euro in januari (finmin begin volgend jaar), Commissie waarschuwde alvast België, Malta, Cyprus, Polen, Hongarije

S&P verlaagt rating van AA+ naar AA, behoudt negatieve outlook, positief, welvarende, gediversifieerde, open economie, hoge productiviteit en inkomen zoals AAA-landen, bewezen dat het land schulden kan afbouwen, sterke externe financiêle positie, negatief, moeilijk tot politieke consensus te komen, hoge schuld en belastingen, vergrijzing, garanties financiële sector, lage activiteitsgraad

Moody's verlaagt rating met twee stappen tot Aa3, sombere groeivooruitzichten, mogelijke impact redding banken

Fitch geeft waarschuwing, hanteert nog AA+

rente op tien jaar kent zorgwekkende evolutie

JP Morgan rekent België tot crisislanden

impact recessie op begroting, schuld

economische vooruitzichten

Di Rupo mikt op +0,8 procent in 2012, analisten tussen 0,4 procent en min 0,4 procent, EC op 0,9 procent, maar minder door besparingen, EC: exportgerichte economie verliest momentum, verlies aan vertrouwen, verlies concurrentiekracht, loonontsporing, verzwakkende arbeidsmarkt

bankensector:

kleine staat met veel schulden torst een paar grote banken die op die staat moeten kunnen terugvallen

aanbevelingen Commissie moeten dit voorjaar omgezet

matigen loonsverhogingen, index verandert niet (akkoord Di Rupo)

hogere pensioenleeftijd, tegen 2016 minimum leeftijd vervroegd pensioen 62 jaar, minimum loopbaan tegen 2015 naar 40 jaar (volgens akkoord Di Rupo)

hervormingen energiemarkten, detailhandel

sanering banken

sanering overheidsfinanciën

opportuniteiten

kwaliteitsaandelen met hoog dividend worden goedkoop

maar gaat het nog lager?

heeft het belang dat aandelen 'goedkoop' zijn?

niet iedereen vindt Europese aandelen goedkoop, cfr Graham Secker, een 'kwantitatieve versoepeling' door ECB zou wél boost voor aandelen zijn

defensieve aandelen, AB InBev?

veranderingen in de energiesector

snel zakkende prijs zonnecellen, energiesector wel doelwit van geld zoekende overheden

tekort aan goede venture capitalists voor jonge techbedrijven in Europa

de netwerkeconomie

"De trend op lange termijn is te sterk om gefnuikt te worden", nieuwe bedrijven kloppen oude bedrijven, druk op klassieke telecomspelers, het belang van platformbedrijven: Google, eBay, Amazon, Apple, Facebook, maken markten voor grote ecosystemen van bedrijven en bedrijfjes, quid waardering?, ontwikkelingslanden kiezen voor milieutech, evt kiezen voor tech-dividendaandelen, telenet?, Warren Buffett stapt in IBM, dienstverlener in tech, focus op opkomende markten

bedrijfsobligaties

obligaties zelfde bedrijf brengen vaak meer op in euro dan in dollar

inflatiehedgen

geïndexeerde opbrensteigendommen gefinancierd met schuld, vastgoed makkelijk extra te belasten

verschuiving naar de groeilanden

willen meer macht bij IMF, zijn de financiers van het Westen, kunnen ook last krijgen van problemen in het Westen, maar er is ook eigen dynamiek

kiezen voor de dollar of de euro? of andere valuta?

pleidooi voor dollar

goud, edelmetalen

vraag naar goud piekte in het derde kwartaal

goudaankopen door centrale banken hoogste peil sinds 40 jaar

Onze bredere mindmap over goud en peak oil

Spanje

land gaat nog altijd geboekt onder vastgoedcrisis

eurozone helpt door rente te helpen drukken

regering bespaart, maar discussies met deelstaten

verkiezingen op 20 november, Partido Popular wint overtuigend, Mariano Rojoy krijgt volstrekte meerderheid, wil financiële sector opkuisen, European Council on Foreign Relations: Spanje kan het Duitsland van het Zuiden worden, De markten waren in een eerste reactie volstrekt niet onder de indruk., gerucht gaat dat nieuwe regering preventief steun wil vragen aan IMF/EU.

economische groei in derde kwartaal wellicht 0,0 procent tegenover 0,2 procent tweede kwartaal

sectoren die het nog goed doen, export, toerisme

Ierland

land werd meegesleurd met zijn bankensector

kreeg pakket van eurozone en IMF van 85 miljard euro, IMF ziet nu "tekenen van stabilisering"

voerde strengste besparingsplan door uit zijn geschiedenis

Hongarije

vraagt 'mogelijke financiële hulp' aan het IMF en aan de Europese Commissie

land wil voorzorgskredietlijn

behoeften eurolanden

in 2012 voor 800 miljard euro overheidsschulden (her)financieren

Italie 300 miljard

Spanje 200 miljard

tikkende tijdbom?